Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-11-21

Subjektyvi konkurso "Gražių dainelių daug girdėjau" istorija

Skautų dainų konkursas ilgam smenga kiekvieno skauto atmintin...

Skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ istorija

Skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“ rengiamas nuo 2000 metų. Idėja rengti šį konkursą kilo siekiant įamžinti vyriausiojo brolio Felikso Šakalio atminimą, kuris buvo vienas iš skautų judėjimo Lietuvoje kūrėjų. F. Šakalys skatino skautus ne tik mylėti savo kraštą, saugoti gamtą, bet ir puoselėjo dainavimą skautų tarpe, pats labai mėgo dainuoti, rinko ir kūrė dainas bei eilėraščius. Skautų dainų konkursas rengiamas jau dešimt metų, o tikslas vis tas pats – skatinti skautus dainuoti savo krašto dainas.

Iš s. Giedrės skautiško dienoraščio                                                                                                  2001 m.

Skautauju jau treji metai. Prisimenu apie skautų dainų konkursą, kuris, pasak vadovės, buvo surengtas pernai. Pirmą kartą. O pagrindinį prizą tais metais iškovojo  Marijampolės krašto Prienų tunto „Šilo“ draugovės ansamblis. Man labai patinka dainuoti (net nežinau, ar mažiau, ar daugiau kaip mano draugovės mažiesiems skautams). Tą žinojo ir mūsų vadovė – į antrąjį „Gražių dainelių daug girdėjau“ vykstame kaip jaunesniųjų skautų ansamblis. Konkurse atliksime šiais metais privalomą dainą „Lietuva brangi“, o laisvai pasirinkome nuotaikingą dainelę apie vorą ir jo kuprinę. Bus smagu...

Pagrindinį prizą iškovojo Marijampolės krašto Prienų tunto „Šilo“ (mūsų J) draugovės ansamblis. Deja, mūsų, bet ne mes...

2002 m.

Sužavėta skautiška dainų dainele, nepraleidžiu progos dalyvauti ir vėl. Kitos sesės iš Prienų „Šilo“ draugovės taip pat „už“. Smagu ne tik konkurso dieną lipti ant scenos, bet ir ruoštis jam. Šiemet nėra privalomos dainos – reikia nepritrūkti originalumo. Mums pavyks!!!

Deja, pagrindinis prizas Telšių krašto Telšių tunto „Ramunių“ skilties ansamblio rankose...ech...

2003 m.

Štai ir IV konkursas, kuriame taip pat dalyvausiu. Nė už ką nepraleisčiau tokio smagaus ir šilto renginio. Mes – jau sesių trio. Konkursui ruošiamės įtemptai – kiekvieną dieną tobuliname privalomas dainas „Giedu dainelę“, „Gimtinės beržai“ ir „Ant kalnelio“ ir, žinoma, skautiškąjį prisistatymą, kurį kurti ir atlikti man be galo patinka! Bet tikriausiai ne mažiau konkursui ruošėsi ir Marijampolės krašto Rudaminos „Kun. J. Zdebskio“  draugovės ansamblis: pagrindinį prizą iškovojo jie... Smagu jiems ...

2004 m.

Bet kas sakė, kad mes pasiduosime? Tuo labiau, kad dainavimas mums pramoga, pomėgis bei puiki galimybė atstovauti savo kraštui, tuntui, draugovei ir skilčiai. Trys „Kačių“ skilties narės (čia: mūsų trio) vėl galanda nagus: įtemptai deriname balsus, šįkart rimuojame skautiškąjį prisistatymą – bus gerai. Juoba kad privalomąsias dainas mokame ir labai mėgstame dainuoti – „Lietuvos skautijos himnas“ bei „Dievui, Tėvynei, Artimui“. Matyt, gražiau surimavo Alytaus krašto Pilėnų tunto „Vydūno“ draugovės ansamblis – šiemet prizas jų.. Kažkaip net nekeista...

2005 m.

Kažkas čia ne taip... Gal mūsų per daug? Ne, o gal mažai? Ko gero, tikrai mažoka. Į pagalbą mums stoja viena vyresnė sesė, jau patyrusi. Įpratusios repetuoti ir viską kurti individualiai, pasirodymą tobuliname viena pas kitą namuose, mokykloje, generalinę repeticiją stebi vadovė. Mes pasiruošę. Ir.... Pagaliau! Privaloma daina “Gražių dainelių daug girdėjau“, liaudies ir laisvai pasirinkta dainos pagrindinį prizą atneša į mūsų rankas. Mes, vadovė, mūsų tuntas bei draugovė džiaugiasi. Smagu J

2006 m.

Puiku, turim naują iššūkį – pavyko keturiom, pavyks ir trim. Kas metais vyksta skautiškasis dainų konkursas, kasmet vyksta ir mūsų trijulės repeticijos – tikros „Gražių dainelių daug girdėjau“ konkurso „fanatikės“. „Bijūnėlis žalias“ ir dainos su žodžiu „saulė“ atlikimas sėkmingiausias šiemet tapo Klaipėdos krašto „Švėkšnos“ draugovės ansambliui... L Mūsų, vadinasi, vėl per mažai...

2007 m.

VIII konkurso privalomos dainos „Atgimė tėvynė“ ir meilės kupina daina „Tave aš pamačiau“ tarytum kužda pakviesti į mūsų trijų būrį ir brolių. Kaip tarėm, taip ir padarėm... Telšių krašto Telšių tunto „Džiugo“ ir „Šatrijos“ draugovių mišrus ansamblis tikriausiai nutarė dar ir pagrindinį prizą „pasiimti“. Kaip tarė, taip ir padarė.

2008 m.

Pabėgo mūsų broliukai, likom vėl trys, vis tos pačios trys ištikimiausios dainininkės. Skautiško azarto giliai įkvėpę pro IX skautų dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau“ jau užuodžiančias šnerves, tradiciškai šlifuojame skautijos 100–mečiui skirtą prisistatymą, taip pat privalomas dainas – „Laužai liepsnoja“ ir dainą su žodžiu „ežeras“.  Telšių krašto Telšių tunto „Šatrijos“ draugovės  ansamblis džiaugiasi pagrindiniu prizu, na o mūsų trijulė – iškovota 1-ąja vieta. Ir visi patenkinti J

2009 m.

Didžiulis noras dainuoti, ne tik savo krašto, bet ir įvairias skautiškas ir ne tik dainas, galimybė garsinti ir atstovauti savo gimtajam miestui bei draugovei, dainų konkurso 10-metis, aplinkinių tikėjimas mumis skatina ir toliau dalyvauti šiame konkurse. Nepaisant prasidėjusių studijų, skirtingų gyvenamųjų vietų mūsų trio vėl ruošiasi priešpaskutinį sausio mėnesio savaitgalį praleisti šiltam nuolat dainuojančių skautų būryje. Šiemet privalomos dainos taip pat ypatingos – „Lietuvos skautijos himnas“ ir daina su žodžiais „sesė“ ir/ar „brolis“. Apdovanojimų ceremonija priverčia susimąstyti: ne dėl to, jog pagrindinį prizą laimėjo Vilniaus kr. „Antano Arbačiausko draugovės“  pat. oro skaučių ansamblis, ne dėl mūsų iškovotos 1 vietos (be abejo, labai džiugu), bet dėl to, kad mes jau vadovų kategorijoje... J

2010

Vadovai ne vadovai, bet mums širdy dar ne ruduo! (Ir visai ne dėl to, kad dainų konkursas žiemą būna.) Su vyr. skaučių „Mildos“ būreliu kimbam į „Lietuva brangi“ ir liaudies dainos apie mamą muzikinius atlapus ir ruošiamės skautiškajai scenai. Repeticijas paįvairina šiuolaikinės medijos ir mums puikiai pavyksta susidainuoti nuotoliniu būdu: vadovų kategorijoje iškovojame pirmąją vietą.

2011

Pasirodo, nuotoliniu būdu ne tik repetuojama: XII dainų konkursą „Gražių dainelių dauug girdėjau“ stebiu iš ten, kur net sausio pabaigoj gali mandariną ant medžio surasti. Kiek girdėjau, dainelės buvo gražios ir jų buvo daug. Nekeista – juk toks ir pavadinimas!

2012

O kai aš Lietuvoje, visą laiką su daina! Ir vėl Mildos derina balselius ir stygomis dailiai orą virpina... Kaip bumerangas sugrįžta pirmoji vieta ir neišdildomi įspūdžiai... Turbūt ir norėdami, bet įspūdžių neišdilins ir broliai iš Rietavo, kuriems ir atiteko pagrindinis prizas.

Taip ratu ir sukas dainos, nuo sausio iki sausio, nuo laužo iki laužo, nuo skauto iki visos stovyklos. Dainos, kurios įkvepia meilę muzikai dar labiau išplėsti. Taip ir aš, sukaupusi tiek patirties skautiškoje scenoje, lipu į didžiąją, lipu ten, kur ne tik prizai ar geri įspūdžiai bumerangu parskrieti gali. Bet aš nebijau. Aš dainuoju, nes taip išreiškiu save, jaučiu ryšį su artimu, muzika galiu pasakyti tai, ko išberti žodžiai nesugebėtų išreikšti – manyje tebeaidi pirmojo skautiško dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ garsai...