Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-11-19

BP Lietuvoje - pirmadienio naujienos

Skautų aido archyvas

Vėl sukčiauju ir naujienose dalinuosi archyviniu 1933 m. Skautų aido numerio pamečiau kelinto straipsniu apie BP viešnagę Lietuvoje. Kadangi mėnesio iššūkio ir Jameikio būrelio užduotys panašia skautiškos pionerijos tema - gal skaitant kils įkvėpimas.

Svečiai apie viešėjimą pas mus

Winifred M. Comber Anglijos skaučių laikraščio „Guide“ 21 numeryje šitaip aprašo anglų skautininkų vaišes Lietuvoje:

- „Calgaricas“ turėjo išmėsti  inkarą kiek atokiau nuo seno Menelio miesto, kuris dabar yra vadinamas Klaipėda, bet priplaukė mažesnių laivų, kuriais atplaukė Lietuvos skaučių ir skautų vadai Šefų pasveikinti ir mūsų iškelti į krantą.

Visi autobusai daugelio mylių apylinkėje buvo sumobilizuoti mūsų nevežti į Palangą, mėgiamą pajūrio vasarvietę už kokių 19 mylių nuo Klaipėdos. Kelias vedė per didelį mišką. Prie jo mes ir sustojome – prie poilsio stovyklos angos, kur skautai ir skautės buvo įsikūrę netoli vieni kitų. Vėl mes negalėjome atsigerėti dailiai grioviais apkastomis palapinėmis, gražiais vartais, puikiomis dekoracijomis ant žemės, vėliavomis nustatytais takais, drožinėtomis skilčių emblemomis. Paskui nusiskubinome į pajūrį, kur turėjo įvykti didelis dviejų tūkstančių sąskrydis. Tai buvo pirmas Šefo vizitas į Lietuvą, ir mums buvo tekę girdėti, kad daug skaučių buvo tiek susijaudinusios, kad negalėjo valgyti, o kitos net verkė iš džiaugsmo.

Kada Šefai su kitais vadovaujančiais britų ir lietuvių skautininkais atsistojo savo vietose, visi puolė kaip vienas prie jų ir bematant buvo prie estrados. Vėl suskambėjo tautiniai himnai. Giedodami juos, skautai stovėjo rankas ištiesę į Šefus. Paskui Respublikos Prezidentas, kuris yra ir jų Vyriausias Skautas, pasakė kalbą, kurioje iškėlė, kaip jiems visiems malonu pamatyti Lordą ir Lady Baden-Powell pirmą kartą, o Šefai atsakė, pareikšdami, kaip jau nebegalvoja apie skirtingas šalis ir valstybes, bet apie tai, kad visi sudaro vieną didelę skautų ir skaučių broliją ir seseriją. Visi dalyvavo defiliadoje pro estradą ir tada šeši šimtai anglų praėjo, skautai, skautės ir publika sukėlė karštas ovacijas.

Aikštėje tarp medžių buvo parengti puikūs pietūs. Mes susėdome kojas nuleidę į dailiai iškastus griovius, o stalus mums atstojo žemė priešais, kuri buvo sumaniai papuošta samanomis, kankorėžiais ir akmenukų dekoracijomis“.

„Guide“  specialus korespondentas „Macc“ to laikraščio viename numeryje šitaip atvaizduoja anglų skautininkų atsilankymą Lietuvoje:

- Dar visai mėlynas dangus, ir dar vienas stebuklingas priėmimas Klaipėdoje, iš kurios mus nuvežė kone 10 mylių autobusais į Palangą. Čia vėl yra didžiulė skautų stovykla ir lietuviai yra tokie pat gabūs puošimo smėliu ir kankorėžiais menui. Jų stovykliniai prietaisai taip pat puikūs. Prie jų ligoninės palapinės yra iš kreidos ir smėlio pagaminta raudonojo kryžiaus baltame dugne dekoracija: vienoje pusėje kryžiaus yra butelis su vaistais ir šaukštu, o kitoje stiklinė vaistams. Vėl stebuklingi pietūs, kuriuose dalyvavome mes visi 600, visi iki vieno susėdę už dar vieno kastinio stovyklinio stalo.

Lietuvos Prezidentas, pats skautas, priėmė 2000 skautų ir skaučių saliutą, kurie, anksčiau susirinkę pajūryje, sudarė neužmirštiną renginį, kiek spalvotą, tiek įvairų. Macco širdis nepaprastai nudžiugo ir todėl, kad jis gavo progos nutraukti tautinių kostiumų. Ta pati širdis džiaugėsi ir foto aparatų gausumu tarp lietuvos skautų ir skaučių, kuriems buvo duota Šefus fotografuoti, kiek tik tilpo. Britų skautai pagaliau pražygiavo pro Prezidentą ir Šefus, tarp publikos ir skautų su skautėmis sukeltų griausmingų ovacijų. Stebuklingas, niekad neužmiršimas priėmimas.

 

Ant rimtumo užfiksuoju, kad BP vizito Lietuvoje data 1933 rugpj. 17 d. O Skautų aido archyvai vis dar niekur nedingo iš www.epaveldas.lt

Geros savaitės,

Jorė

P.S. Po praėjusios savaitės naujienas sekusių komentarų viešojoj erdvėj pažymiu, kad pirmadieninis naujienų fabrikėlio srautas nėra oficiali Lietuvos skautijos informacija, viskas visiškai asmeniška. Taip pat su mielu noru atiduočiau šią pirmadienių garbę bet kam kitam, imkit.