Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-11-17

Pirmieji vienetai, susimokėję narystės mokestį už 2013 metus

Sveikiname pirmuosius skautų vienetus, susimokėjusius LS narystės mokestį už 2013 metus!

Skelbiame pirmųjų susimokėjusių narystės mokestį vienetų sąrašą!

Sveikiname pirmuosius Lietuvos skautijos padalinius, susimokėjusius LS narystės mokestį už ateinančius 2013 m. iki 2012 m. lapkričio 1 d.

Sumokėdami organizacijos narystės mokestį šie vienetai patvirtina, kad yra pilnateisiai Lietuvos skautijos nariai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos atstovai Lietuvoje ir turi teisę:

  • Dalyvauti organizacijos valdyme;
  • Vykdyti Lietuvos skautijos jaunimo programą;
  • Dalyvauti LS ir tarptautiniuose skautų renginiuose;
  • Įsigyti ir naudoti LS uniformą ir ženklus;
  • Atstovauti Lietuvos skautijai dalyvaudami savo bendruomenės ir nacionalinėje veikloje.

Vadovaujantis Lietuvos skautijos nario mokesčio nuostatais, LS padaliniui (draugovei, tuntui, kraštui), sumokėjusiam nario mokestį iki lapkričio 1 d., kraštui gražinama 15 % nuo sumokėtos sumos.

Primename, kad LS narystės mokestis mokamas už ateinančius metus iki š. m. gruodžio 1 d.

Laiku nesusimokėjusių vienetų narystė Lietuvos skautijoje bus nutraukta.

Raginame vienetus laiku sumokėti nario mokestį.

Kilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, prašome kreiptis į LS nacionalinį biurą el.p. info@skautai.lt arba tel. 8 614 79646.

LS pirmija

Susimokėjusių iki 2012-11-01 skautiškų vienetų sąrašas:

Kraštas

Tuntas

Draugovė/laivas

 
 

Vilniaus

Vidgauto tuntas

Dingės

 

Švyturio

 

Sednos gintarių įgula

 

Skaisčio tuntas

Spenglos draugovė

 

Medeinos draugovė

 

Baltojo Lokio draugovė

 

Ragės draugovė

 

Kerpyčiaus draugovė

 

Aitvarų draugovė

 

Laumės vyr. skaučių būrelis

 

Lizdeikos sk. vyčių būrelis

 

Kernavės tuntas

Austėjos draugovė

 

Jundų draugovė

 

Pajautos draugovė

 

Vilkų draugovė

 

Ragučio draugovė

 

Taboro draugovė

 

Kerniaus sk. vyčių būrelis

 

Jorės vyr. skaučių būrelis

 

Kregždučių draugovė

 

Oro skautai

Antano Arbačiausko draugovė

 

 

Skaistakalnio tuntas

Gabijos draugovė

 

Algirdo Gustaičio draugovė

 

Rokiškio Jurgio Kairio draugovė

 

Geležinio Vilko draugovė

 

Aukštaitijos tuntas

Velžio Austėjos draugovė

 

Nevėžio tuntas

Simono Daukanto sk. vyčių būrelis

 

Medeinos draugovė

 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės draugovė

 

Telšių

Telšių tunto

Džiugo draugovė

 

 

Rietavo Vykinto draugovė

 

Marijampolės

 

Mildos vyr. skaučių draugovė

 

Šakių Vinco Kudirkos draugovė

 

Kazlų Rūdas Kazio Griniaus draugovė

 

Jono Jablonskio draugovė

 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio draugovė.

 

Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė

 

Skriaudžių draugovė

 

Vilkaviškio Gražinos draugovė

 

Prienų tuntas

Birštono draugovė

 

Išlaužo draugovė

 

Šilo draugovė

 

 

Pal. Jurgio Matulaičio draugovė - Sūd.

 

Šešupės tuntas

Vinco Kudirkos laivas

 

Sūduvos tuntas

R. Stankevičiaus draugovė

 

 

 

Raganos vyr. skaučių draugovė

 

Kauno

Šventosios tuntas

Justino Vareikio draugovė

 

Pilies tuntas

Skirgailos draugovė

 

Kazimiero draugovė

 

Vlado Jazukevičiaus draugovė

 

Pavasario draugovė

 

Žemynos draugovė

 

Santakos tuntas

Deltinyčių gintarių įgula

 

J. Jurgėlos jūrų budžių įgula

 

K. Kolumbo laivas

 

A. Smetonos laivas

 

Šiaulių

Šiaulių tuntas

Medeinos draugovė

 

Mykolo Kalmanto draugovė

 

Gabijos draugovė

 

Salduvės draugovė

 

Ringuvos draugovė

 

Kupolės vyr. skaučių būrelis

 

Aitvarų draugovė

 

Perkūno draugovė

 

Aušros draugovė

 

Vydūno draugovė

 

Viestarto draugovė

 

Klaipėdos

Pamario tuntas

Taravos Anikės draugovė

 

Liudviko Rėzos draugovė

 

Tado Blindos draugovė