Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-11-13

Europos Skautų Fondas (ESF)

Informacija apie Europos Skautų Fondą

Europos skautų fondo (European Scout Foundation, ESF) misija yra užtikrinti finansinę
paramą skautybės Europoje vystymui, didžiausią dėmesį skiriant nacionalinių organizacijų
Centrinėje ir Rytų Europoje projektams. Pinigų rinkimo tikslams Europos skautų
fondas išvystė Skautybės draugus Europoje (Friends of Scouting in Europe, FOSE). Šia iniciatyva
ESF siekia įgalinti savo narius pademonstruoti palaikymą skautiškiems idealams ir siekiams finansiškai prisidedant prie Judėjimo augimo Europoje. Didžioji dalis paramos jūsų projektams ateina iš tokių
pačių skautiškų vienetų kaip jūsiškiai arba atskirų skautų vadovų, užsiimančių tokiu pačiu skautavimu
kaip ir jūs. Jūsų projektas bus pristatytas galimiems finansavimo donorams, tačiau finansavimo paraiškos
pateikimas dar nereiškia, kad projektas bus automatiškai finansuotas.

Bendros pastabos:
• Projekto paraiška turi būti parengta skautiško vieneto (krašto, tunto, draugovės) ir būti patvirtinta
Užsienio reikalų skyriaus vedėjo.
• Projektams teikiamas finansavimas – nuo 1000 iki 3000 eurų.

Fondo lėšomis vykdytų projektų pavyzdžiai:
• Virvių įranga laipiojimui uolomis ir lauko užsiėmimams užsiėmimams. Vengrija, 1 350 eurų.
• Turkijos – Vengrijos draugystės stovykla. Vengrija, 1 770 eurų.
• Padaryk pats! Skilčių inventoriaus sutvarkymui skirtas projektas. Vengrija, 1 200 eurų.
• Didžiojo Backa kanalo tvarkymas. Serbija, 2 280 eurų.
• Kalnų partneriai. Vieneto alpinistinės įrangos atnaujinimas. Makedonija, 1 500 eurų.
• Nocrich skautų centro gyvenamųjų patalpų sutvarkymas. Rumunija, 3 000 eurų.
• Skiltininkų kursai. Makedonija, 1 381 euras.

Daugiau apie fondą galite sužinoti apsilankę fondo svetainėje.
Į visus iškilusius klausimus atsakys LS Užsienio ryšių skyrius (el.p. international@skautai.lt)