Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-10-20

Su Gimtadieniu, mėlynieji banginiai!

šiandien Lietuvos jūrų skautai švenčia gimtadienį - jau 90 metų plaukioja Lietuvoje! ar gali būti kas gražiau?!

Mieli ir brangūs, Sesės ir Broliai,

šiandien - NEPAPRASTA DIENA mums visiems - Jūrų skautams LIetuvoje - 90 metų!!!

Fanfaros, konfeti, kojų trypimas, irklų gaudesys - girdit???? taip taip, man rodos čia nuo  Vilniaus, LR Seimo pusės taip aidi:  jūrinukai renkasi švęsti savo gimtadienį: konferencija "Jūrų skautams Lietuvoje - 90 metų"  jau prasidėjo. (Gimtadienio šventę pradėti LR Seime... neprastai sakyčiau, neprastai yes)

Jūrų skautai - išskirtiniai mūsų šeimoje. Ką besutiksi, kam bepaskambinsi - nesvarbu ar 20 metų skautauja ar ką tik prie skautų prisijungę - visi kaip susitarę:

  • "baisiai" linksmi,
  • konkretūs,
  • greiti,
  • aktyvūs,
  • atsakingi,
  • besilaikantys duoto žodžio,
  • pasitempę (visada su pilnomis uniformomis, pastebėjot, ar ne?),
  • besišypsantys,
  • paslaptingi (ką ir kaip ten savo uoste stovyklose veikia, ką galima, ko negalima, aš per 16 skautavimo metų taip iki galo ir nesuvokiau :)

Tad aukite ir platinkit savo laivus - reikia dar daug uostų aplankyti, skautiškų širdžių uždegti, vaikų ir suaugusiųjų susitikti. Kaip sakė mylimas brolis a.a. Vilius Bražėnas: "Jūs - Lietuvos deimančiukai". Kaip gera ir stipru mums, "sausumiečiams", kartu su Jumis auginti ir gludinti naujus "skautus-deimantus", stovyklauti žemėje ir mokytis buriuoti bei vesti laivus vandenyje. 

Tad spindėkim, rodykim vieni kitiems naujus kelius, dirbkim didelius darbus, naujus laivus ir palapines kartu statykim...

Skautiškos dvasios ir nesibaigiančios energijos Jums plaukiant ir atrandant  naujas (savo ir mūsų) jūras.

p.s. Grįžtant į uostą - būkit ramūs: švyturyje visada budi ir Jūsų grįžtančių laukia broliai ir sesės "sausumiečiai"!

 

Su Gimtadieniu, Jūriai!

Gero vėjo!

 

s. Eglė Andrejevaitė-Kvedarienė

LS Tarybos pirmininko pavaduotoja