Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-09-25

Testas: kiek jūsų vienetas yra skautiškas?

Įdomumo dėlei pakartotinai testas įvertinti kiek jūsų vienetas yra skautiškas...

Skautiški metai jau įsibėgėjo, sueigos prasėdėjo, jau atidarėt sezoną ir nuėjot bent į 5 žygius, padarėt pagalbos akciją savo bendruomenei, atnaujinot žinias pirmojoje pagalboje, susitikot su įdomiais žmonėmis ir t.t.? Ta proga siūlau pakartotinai (o kam ir pirma karta) atlikti prieš metus publikuotą testą (http://www.skautai.lt/index/article/id/903) ir paliginti savo rezultatus ar tiesiog įvertinti save ir savo vienetą.

===========================================

Dabar madinga daryti visokius įvertinimus kokio testo pavidalu. O kuo mes nešūstresni? Tad šį kartą jums duodama puiki proga patiems įvertinti, kiek jūsų vienetas yra skautiškas. Ir nepamirškite, kad nuo jūsų asmeninio skautiškumo priklauso bendras vieneto skautiškumas. :)
 

 1. Ar tu mataisi su savo skiltimis nors vieną kartą per savaitę?
 2. Ar jūsų sueigos dažniausiai vyksta gamtoje?
 3. Ar jūsų sueigose dažnai dalyvauja svečiai - savo sričių ekspertai?
 4. Ar jūsų sueigose nėra nuobodžių pasakojimų kaip mokykloje?
 5. Ar jūs visko mokinatės per žaidimą ir pavyzdį?
 6. Ar visada išbandote patys viską, ką pasiūlote ir parodote?
 7. Ar jūsų skilties sueiga prasideda ir pasibaigia rikiuote?
 8. Ar jūsų sueigų temose yra užsiėmimų apie skautų judėjimą (organizaciją, kitas organizacijas, raštvedybą, specialybes, laužus, renginių paruošimą), stovyklavimą (pasiruošimą, įsikūrimą, pioneriją, orientavimasi, ugnies kūrimą, įrangą, maistą, žygiavimą), Lietuvą (gamtotyrą, kultūrą, šokius, tautosaką, dainas, simbolius, geografiją), mediciną (pirmą pagalbą ir sveiką gyvenseną), lavinimą (dvasiškai irgi)?
 9. Ar jūsų sueigas veda skiltininkas?
 10. Ar jūsų vadovas padeda pasiruošti jūsų skiltininkui sueigai?
 11. Ar vadovas dažniausiai kalba mažiausiai per sueigą arba išvis nedalyvauja?
 12. Ar vadovas visada jūsų išklauso?
 13. Ar jūs visada kreipiatės į vadovą „tu“?
 14. Ar jūs žinote, kodėl jūsų draugovė turi būtent tokį vardą?
 15. Ar jūsų draugovės skiltininkai renkasi su vadovu padiskutuoti apie draugovės problemas ir siūlo savo sprendimus?
 16. Ar kiekvienas vienetas turi turėti savo vėliavą?
 17. Ar jūsų skiltis gavo savo skilties vardą per išbandymą?
 18. Ar jums buvo garbingai įteikta jūsų ir pasigaminta skilties gairelė?
 19. Ar kiekvienas iš jūsų skilties gali įžvelgti save skilties gairelės siluete?
 20. Ar bet kokiu būdu jūsų skilties gairelė visada keliauja „virš jūsų skilties“?
 21. Ar jūs dažnai susitinkate su ne savo vieneto skautais?
 22. Ar jūsų vadovas dažnai bendrauja su jūsų tėvais?
 23. Ar jūsų tėvai padeda skautams?
 24. Ar pagal džiunglių įstatymą už gerą pasirodymą jūs dėkojate šūkiais?
 25. Ar jūsų laužuose visada yra laiko istorijai iš vadovo?
 26. Ar visi dalyvaujantys „lauže“ žaidžia ir dainuoja kartu?
 27. Ar jūsų skiltis visada sugalvoja kokį pasirodymą į dienos temą/įvykį kiekvienam laužui?
 28. Ar tu supranti visus skauto augimo laiptelius?
 29. Ar tu mankštiniesi kiekviena rytą?
 30. Ar tu visada vykdai savo pažadus?
 31. Ar tu dažnai prisimini savo duotą skauto įžodį?
 32. Ar tu taikai skautiškus priesakus ne tik sau, bet ir savo darbuose kitų atžvilgių?
 33. Ar tu griežtai taikai sau geležinį skauto įstatymą?
 34. Ar visame savo elgesyje tu visada prisimeni, kad esi skautas?
 35. Ar tu nevadini savo kaklaraiščio skarele?
 36. Ar visada sveikinasi su skautais kairę ranką?
 37. Ar visoje savo veikloje tu vadovaujiesi: pajutau, pamačiau, supratau?
 38. Ar per penkerius metus tavo draugovėje atsirado naujas vadovas?
 39. Ar suaugę tavo draugoves skautai dažnai atvažiuoja padėti į stovyklą ir apsilanko sueigose?
 40. Ar jūsų skiltyje kiekvienas vykdo savo pareigas?
 41. Ar jūsų skiltyje yra žmogus, kuris visada išklauso kiekvieną, rodo pavyzdį kitiems, kuria iniciatyvas, atstovaują jus kitur, prižiūri ir padeda atlikti tam tikras užduotis, priima sprendimus, kurie taikomi visiems skilties nariams?
 42. Ar jūsų skiltyje yra žmogus, kuris tvarko jūsų skilties užrašus (skilties knygą), renka visą dalomą medžiagą, tvarko ją, puikia išmano organizacijos įstatus ir taisykles, rūpinasi padėkomis?
 43. Ar jūsų skiltyje yra žmogus, kuris tvarko jūsų skilties finansus ir visada pasiūlo, kaip galima uždirbti dar, kad nusipirkti reikalingus daiktus ar nuvažiuoti kur nors?
 44. Ar jūsų skiltyje yra žmogus, kuris prižiūri visą jūsų skilties įrangą, ir rūpinasi, kad ji būtų tinkamoje vietoje tinkamu laikų?
 45. Ar jūsų skiltyje yra žmogus, kuris puikiai žino, kas ką jūsų skiltyje mėgsta iš maisto, žino daug patiekalų receptų ir jų pagaminimo būdų įvairiuose situacijose, suorganizuoja maisto pirkimą ir pasidalina kam ką nešti, kad netempti vienam?
 46. Ar jūsų skiltyje yra žmogus, kuris renka įvairius pasirodymus, šūkius, dainas, paruošia naujus pasirodymus su jūsų skiltimi ir greitai visa tai gali suorganizuoti per laužą ir visada gali pralinksminti kitus?
 47. Ar jūsų skiltyje yra žmogus, kuris mėgsta keliauti ir visada pasiūlys, kur galima nukeliauti, nes visada turi pasiruošęs maršrutus ir ieško naujų?
 48. Ar jūsų skiltyje yra žmogus, kuris tvarko skilties vaizdinę medžiagą (rašo į spauda apie jus, tvarko archyvus)?
 49. Ar savo skiltyje pastoviai dalinatės rastomis žiniomis iš literatūros?
 50. Ar jūs lengvai priimate naują žmogų į savo skiltį ir padedate jam kuo greičiau pritapti?
 51. Ar jūs varžotės su kitomis savo draugovės skiltimis?
 52. Jei keletas jūsų skilčių pristato kažkur jūsų draugovę, ar jūs visi esate vieningi kaip akmuo?


Paskaičiuokite, kiek surinkote atsakymų „taip“, padauginkite iš dvejų ir gausite savo vieneto skautiškumo lygį procentais. :)