Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-09-19

Klausimai skautiškai viktorinai

Klausimai su atsakimais skautiškai viktorinai iš Antrojo skautų intelektinio konkurso

2010 metais vyko Antrasis skautų intelektinis konkursas (SIK2). Nesenai brolis Saulius Arlauskas paprašė prikelti to konkurso klausimus (kažką jis tenai patyręs skautams darę Panevėžyje)... Rankos tą kart daėjo surašyti atsakymus tik pirmam iš trejų konkurso paketų klausimams. Todėl pagalvojau, kad visai gal būtų naudinga jį pateikti ir čia, kad visi galėtų pasinaudoti šitais klausimai kaip viktorina arba kaip nors kitaip savo skilties veikloje. 

Viktorinos taisyklės.

  1. Kiekvienas klausimas vertinamas taip: 0 – neteisingai, 1 – panašu, 2 – teisingai, 3 – teisingai ir pilnai paaiškinta.
  2. Vietos bus dėliojami pagal surinktus taškus.

Dauguma klausimų neturi vienareikšmių atsakymų. Atsakymai į tokius klausimus vertinami pagal žmogaus sugebėjimą argumentuoti savo atsakymą ir, aišku, pagal tikrintojo asmeninę patirtį.

Kartu su etaloniniais atsakymais taip pat pateikti ano konkurse gauti atsakymai su mano įvertinimais, kad jums orientuotis savo skautų vertinime.

Klausimynas

N

Klausimas

Atsakymas

1

Jeigu eitumėte ten, kur rodo magnetinio kompaso šiaurės rodyklė, tai kur ateitumėte? Kurioje valstybėje yra ši vieta?

Geriausias atsakymas:
Dauguma gali suklysti, sakydami, kad ateitų i geografinį šiaurės ašigalį. Iš tikrųjų mes ateitume į tikrąjį Šiaurės ašigalį, kuris nesutampa su geografiniu ir kuris randasi Kanados Arktikos pasienyje (šiaurės Kanadoje, šalia Basterst salos, Karalienės Jelizavetos salų archipelage). Kiekvieną dieną ašigalis juda šiaurės, šiaurės-vakarų kryptimi maždaug 10 km į metus greičiu, taigi bet kokios jo koordinatės yra netikslios.
Etalonas:
2005 metais Šiaurės magnetinis polius buvo Kanados Arktikoje (82.7° N 114.4° W). Jis nesutampa su geografiniu Šiaurės poliumi.

2

Kada ir kur įvyko pirma skautiška stovykla? Kiek žmonių dalyvavo? Kaip vadinosi skiltys ir kokių spalvų buvo kaklaraiščiai?

Geriausias atsakymas:
1907 Baden Pauelis surengė 10 dienų pirmąją skautų stovyklą Brownsea saloje. Joje dalyvavo 22 berniukai. Jie buvo padalinti į 4 skiltis: Jaučius, Vilkus, Varnas ir Krantinius tilvikus. Jų kaklaraiščiai buvo chaki spalvos.

Etalonas:

20 (22) žmonių, 4 skiltys Wolves, Ravens, Bulls and Curlews. Kaklaraiščiai haki spalvos http://en.wikipedia.org/wiki/Brownsea_Island_Scout _camp#The_first_Scouts

3

Pratęskite frazę: „Imtis atsakomybės – tai ne įsakinėti, o sutikti...“

Etalonas:

Klausimas pamastymui. PVZ. „Imtis atsakomybes – tai neįsakinėti, o susitikti vykdyti tam tikrus įsipareigojimus, suprantant savo atsakomybę už rezultatą“.

 

Buvęs atsakymai:

* Su tuom, ka tau pasako padaryti.

Gavo 1.

* imtis sprendimų atsižvelgiant į bendrus tikslus.

Gavo 2.

* su daugelio siūlomomis idėjomis, priimti kritiką ir patarimus.
Gavo 2.

* sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo pareigas.
Gavo 3.

 

4

Kuo skautai skiriasi nuo turistų?

Etalonas:

Turistams žygis yra tikslas, o skautams tik priemonė pasiekti kitus tikslus.

 

Buvęs atsakymai:

* Skautai tiki Dievą ir gyvena pagal jo įstatymus, be to turi savo įstatymus, kurių stengiasi lakytis, turistai tokių įstatymų neturi.

Gavo3.

* Skautai turi savo tradicijas, istorija.

Gavo 0.

* Turistas įkyrus, o skautas paslaugus. Turisto tikslai labiau kažką aplankyti, pamatyti, o skauto dvasiškesni, kaip stiprinti broliškumą, labiau gilintis į savo ryšį su aplinka. Turistui nerūpi gamta, ją niokoja, o skautas saugo, aplinką palieką gražesnę negu rado.

Gavo 3.

* Nes žino, ką daro

Gavo 0.

* Manau, kad turistavimas gali būti skautybės dalis, bet ne atvirkščiai. Skautas keliauja, tačiau jis turi tikslą, laikosi skautiškos ideologijos, stengiasi padėti. Pagrindinis turistų uždavinys – kažkur nukeliauti, kažką pamatyti, kažką patirti. Skautams tai yra būdas palikti pasaulį gražesnį, išmokti to, kas vėliau gali praversti.

Gavo 3.

5

Į skautų pastovyklę įleidžia tik savus, juos atskirdami pagal slaptažodį.

Vienas skautas vis tiek norėjo įeiti. Jis pasislėpė šalia vartų ir klausėsi.

Ateina skautas. Budėtojas jo klausia: „Slaptažodis?“

Skautas: „26.“

Budėtojas: „Atsakymas?“

Skautas: „13.“

Budėtojas: „Gali įeiti.“

Ateina kitas skautas.

Budėtojas: „Slaptažodis?“

Skautas: „22.“

Budėtojas: „Atsakymas?“

Skautas: „11.“

Budėtojas: „Gali įeiti.“ 

Besislepiantis skautas viską suprato ir pabandė pats.

Budėtojas: „Slaptažodis?“

Skautas: „100.“

Budėtojas: „Atsakymas?“

Skautas: „50.“

Bet tai buvo neteisingas atsakymas ir skautui nepavyko įeiti. Budėtojas iškvietė stovyklos komendantą. Koks turėjo būti teisingas atsakymas ir kodėl?

"6".

Nes skaičiuojama, kiek raidžiu pirmame skaičiuje. PVZ.

"Dvidešimtšeši" - "13" raidžių.

"Dvidešimtdu" - "11" raidžių.

6

Žmogus nenori žaisti, dalyvauti stovyklos renginiuose. Jūsų veiksmai?

Geriausias atsakymas:

* Žmogus gali nenorėti dalyvauti dėl kelių priežasčių. Jis gali būti drovus, jam gali būti neįdomu arba žaidimai gali prieštarauti jo įsitikinimams. Priežasčių gali būti daug. Aptarsime tris aukščiau paminėtas.

Jeigu žmogus drovisi, reikia su juo pasikalbėti, susidraugauti, kartu pažaisti, pabūti. Žmogus turi apsiprasti, turėti bent pažįstamų, kad galėtų laisviau išreikšti save. Taip dažnai būna su vaikais, bet, kai jie apsipranta ir susiranda bendraminčių, drovumas dažnai praeina.

Jeigu žmogui neįdomi programa, tada dažnai reikia kažką keisti. Retai būna, kad programa neįdomi tik vienam dalyviui, dažnai pasitaiko grupelė nedalyvaujančių. Taip gali atsitikti dėl didelio amžiaus skirtumo tarp dalyvių. Tokiu atveju reikia skelti programą ir žaidimus pagal amžiaus grupes arba interesus.

Jeigu programa prieštarauja kieno nors įsitikinimams, reiškia programa netinkama, nes ji turi būti priimtina visiems. Pav. jeigu reikia žaidimo metu muštis, bučiuoti arba jeigu žaidimai nuteikia žmones prieš tam tikrą tautybę, rasę ar tikėjimą, tai tokie žaidimai turi būti pakeisti.

Gavo 3.

Buvęs atsakymai:

* Pirmiausia išsiaiškinčiau to nenoro priežastį. Jei įmanoma, padėčiau tą problemą išspręsti. Jei žmogui atrodo neįdomūs užsiėmimai, pasiūlyčiau prisidėti prie bent vieno renginio organizavimo.

Gavo 3.

 

* Jei jaunesnis, pasakyt kad jei pasiliks vienas paastovylėj, tai ji užpuls pabaisa, ir papasakot jam kokią baisią istoriją. Jei vyresnis, pasakyt, kad jei nenori dalyvaut programoj, tai tegul eina budėt į virtuvę.

Gavo 2.

 

* Pasiūlyčiau ir pasyvesnių žaidimų, kad nereikėtų daug pastangų žaisti. Jeigu nenori dalyvauti renginiuose, duočiau darbo, 

Gavo 2.

 

* Paklausciau jo:“tai ko tu cia atvaziavai?“

Gavo 1.

7

Skautas valgykloje visada prašo įpilti vieną burokėlių sriubos porciją į dvi lėkštės. Kodėl jis taip daro?

Etalonas:

Nes gretines tai įdeda du kart tiek pat. :)

Buvęs atsakymai:

* Nes skautas yra taupus ir visada pasidalins su draugu, o jeigu draugas jau turės įsipylęs sriubos, tai sriuba įpilta į dvi lėkštes greičiau atvės ir galima bus greičiau imtis kitų darbų.

Gavo 3.

 

* Skautas pasiilgo namų, o namie visada suvalgydavo dvi lėkštes burokėlių sriubos. Kaip žinia, vasarą norisi mažiau valgyti, nei pvz. žiemą, taigi dviejų pilnų lėkščių nesuvalgytų, o viena taip neprimena namų, kaip dvi.

Gavo 3 (už išradingumą)

 

* Kad savo pusę atiduotų tam kam jos labiau reik

Gavo 3. 

 

* Kad vieną lėkštę atiduotų vargstančiam. Arba kad sriuba greičiau atšaltų ir skautas greičiau pavalgytų.

Gavo 3. 

8

Kodėl svetimame mieste rekomenduojama nevaikščioti gatvėje mojuojant miesto žemėlapiu arba turistų vadovu?

Geriausias atsakymas:

Nes tai iškarto rodo, kad jūs esate atvykėliai, o atvykėliai yra lengvas grobis plėšikams, nes turistai dažnai turi pinigų, kitų vertingų daiktų, kaip fotokameros, ir jie dažnai nežino kur kreiptis apiplėšimo atveju, ypač svetimoje šalyje.

9

Jūsų stovykloje yra vegetaras, kuris tai aiškiai pasako. Bet stovykloje labai daug žmonių. Jūs gaminate maistą. Jūsų veiksmai?

Geriausias atsakymas:

Mūsų stovyklose beveik visada pasitaiko vegetarų. Tokiu atvejų virtuvės budėtojai žino žmonių, nevalgančių mėsos ar kitų produktų, skaičių ir atideda kelias porcijas be jos (pav. atskirai atideda lėkštę košės be konservų, įpila sriubos, į kuria nebuvo įdėta mėsos ir t.t.).

10

Jeigu taptum savo draugovės vadovu, ką padarytum pirmiausiai? Įvardink pirmus tris savo programos punktus.

Pastaba – tris punktai, tai yra tris punktai, ne vienas, ne du, o tris. Jei parašys daugiau – irgi gerai.Ir vertinama išmintį apie tai, kaip reikia normaliai valdyti skautiška veiklą, o ne imtis represijų.Ir norėtųsi matytį vienas iš punktų „darbas su tęvais.Už šito punkto neturėjimo -1 balas.

Buvęs atsakymai:

  1. Surinkčiau gerą lyderių komandą, su kuria galima būtų dirbti, kurti planus ir skatinti draugovės veiklą.
  2. Susitvarkyčiau draugovės finansus. Peržiūrėčiau skautų mokesčių sistemą, projektų, stovyklų bei renginių finansavimą, rėmimą.
  3. Skatinčiau tarporganizacinę veiklą. Ieškočiau draugų bei bendradarbiauti siekiančių organizacijų Lietuvoje ir užsienyje, lavinčiau jau turimus ryšius.

Gavo 2.

 

* Organizuočiau daugiau žygių ir/ar žygelių, daryčiau bendras sueigas su kitais vienetais (brolių draugove, vyresnėm sesėm, jauniasniais)

Gavo 0.

 

* 1) Su esamais skautais eičiau po mokyklos klases ir bandyčiau į draugovę pritraukti kuo daugiau žmonių 2) Daryčiau reguliarius susirinkimus, stengčiausi kuo geriau ir įdomiau jiems pasiruošti, pati dalyvaučiau ir sudaryčiau galimybes dalyvauti vaikams kuo aktyviau daugelyje renginių 3) Kaklaraiščius riščiau tik tada, kai tikrai to norintys vaikai būtų visiškai tam pasiruošę ir patys savo akimis pamatę skautišką gyvenimą, supratę skautų ideologiją.

Gavo 2.

 

* 1. Sugriežtinčiau taisykles ir bausmes už nepaklusnumą ir nepadorų elgesį.

2. Surengčiau draugovės žygį, per naktį, kad dar geriau vienas kitą pažintume ir sustiprintume savo broliškumą ir seseriškumą.

3. Draugovės būkle įsteigčiau gerų ir blogų darbų lentą, kurioje būtų surašyti visi draugovės nariai. Atitinkamai ar geras ar blogas darbs bus padarytas, skautas gaus pliusiuką arba minusiuką. Taip visi matys, kas draugovėje labiau reikalauja dėmesio, kas ne.

Gavo 0.

 

11

Jūs užsienyje. Kokius svetimos kalbos žodžius ir sąvokas išmoksite pirmiausiai?

Buvęs atsakymai:

* „Laba diena“ – pati geriausia frazė, kuri palankiai nuteikia žmones ir skatina bendradarbiavimą. Skautų stovykloje praverstų „Skanaus“, „Iki susitikimo“. Kartais prireikia „Kiek valandų“. Bet smagiausia yra sužinoti „Saulė“, „Miškas“, „Meilė“, „Draugas“.

Gavo 3.

 

* Laba diena.Viso geriausio.Atsiprasau.Kur yra informacijos centras?

Gavo 3.

 

Laba diena, atsiprašau, kur yra...?, ačiū, viso gero, paštas, parduotuvė, ligonininė, policija.

Gavo 3.

 

„Kaip nueiti“, „kur yra“, „ačiū“, „prašom“, „laba diena“, „viso gero“, „atsiprašau“

Gavo 3.

12

Kas yra kalorija ir kiek vidutiniškai jų reikia žmogui per parą vasarą?

Etalonas:

Kalorija (cal) – nesisteminis darbo ir energijos matavimo vienetas, lygus 4,184 J (džaulio). 1 kalorija atitinka energiją, kurios reikia, norint vieno gramo vandens temperatūrą pakelti 1 laipsniu Celsijaus. Terminą sukūrė prancūzas Nikolas Clement, 1824 m.

Vidutinės aktyvumo vidutinio amžiaus moteriai reikia apie 2300 kcal/par, vyrams - 2800 kcal/par. Teisingas diapazonas 2000-3000 kcal/par.

 

13

Kaip pasidaryti kompasą iš adatos?

Du variantai:

* Iš pradžių reikia pagal saulę, žvaigždes ar kitu būdu apsispręsti kur yra šiaurė. Tada padėti adatą ant plieno paviršiaus (tiks ir mažas pailgas jo gabalėlis) ir suorientuoti ją Pietūs-šiaurė kryptimi (aštrus adatos galas turi būti nukreiptas į šiurę) ir trenkti plaktuku arba akmeniu kelis kartus per bukąjį adatos galą. Šito turėtų užtekti, kad adata įsimagnetintų ir pavirstų kompaso rodykle. Dabar adatą reikia padėti ant penoplasto arba kamščio gabalėlio ir paleisti plaukioti į farforo arba aliuminio puodelį (dėžutė nuo konservų netinka!).

Vualia! Turime kompasą: adata turėtų rodyti į šiaurę.

 

* Magnetu 50-100 kartų perbraukti per adatą nuo skylutės link smailiojo galo, pripilti į indelį vandens, palaukti, kol nustos judėti („nurims“), uždėti popieriaus skiautelę, ant jos uždėti adatą. Smailusis galas atsisuks į šiaurę, jei esi pietų pusrutulyje ir į pietus, jei esi šiaurės pusrutulyje.

14

Vadovas nupirko bendrą maistą. Ar jis turi jį nešti? Kodėl?

Geriausias atsakymas:

Ne, ne turi. Maistas turi būti padalintas tarp visų stovyklos ar žygio dalyvių taip, kad kiekvienam tektų daugmaž tas pats svoris. Dar turi būti atsižvelgta į dalyvių amžių ir lyti (vaikinai yra stipresni).

15

Kam priklauso šitie žodžiai: „Reikia būti drausmingam“, „Kai rytą baigi pats ruoštis, turi rūpestingai apruošti planetą“?

Mažajam Princui (Antoine De Saint-Exupery)

16

Įvardinkite vieną skautišką žaidimą ir trumpai jį aprašykite.

Skautiškas žaidimas – tai žaidimas, kuris kažkuo moką, kažkuo laviną.

 

17

Ar reikia padėti kitiems nešti jų daiktus žygyje? Kodėl?

Etalonas:

Skautas visada padeda savo broliams ir silpnesniems. Ypač reikia padėti jaunesniems, nes jie dažnai yra silpnėsi ir dar neįgudę žygiuose. Be to, reikia padėti merginoms, nes jos yra silpnesnės ir būsimos mamos. Padėti kai tavęs neprašo - negerai, nes gali įžeisti žmogų arba jis gali išpindėti ir paskui visąlaik reikalauti pagalbos.

18

Jūs skrendate oro balionu. Pakylate tam tikrame taške Vilniuje ir skrendate 100 km į šiaurę, po to 100 km į vakarus, tada 100 km į pietus ir galiausiai 100 km į vakarus. Kurs atsidursite? Kodėl?

Etalonas:

Jeigu tai būtum plokštuma, tai grįžtumėm į ta pati tašką. Bet žeme nėra plokštuma ir judėjimas vyksta trapecijos trajektorija, o ne kvadrato. Todėl gale turim atsirasti vakariau nuo pradinės taškos. Kita vertus, oro balionas neskrenda tiesiai, bet tai tik puse atsakymo.

19

Jūsų draugas prašo parašyti jam apie skautus. Jis nieko apie juos nežino. Ką jam parašysite? (Daugiausia 50 žodžių.)

Tikrinam, kaip žmogus supranta skautavimą ir ar sugeba apie tai kalbėti.

20

Jūsų komanda žygyje. Vienas žmogus pavargo ir atsisako eiti toliau. Jūsų veiksmai?

Vertinami trejų dalykų suderinamas: saugumas, bendra nuotaiką, geranoriškumas.

 

Geriausias atsakymas:

Taip pavargusį žmogų reikia nusiųsti namo, nes jis stabdo visą komandą. Reikia paskirtį žmogų, kuris galėtų palengvinti pavargusiojo krūvį paimdamas jo kuprinę ir palydėti jį iki artimiausios stoties. Savo kuprinę lydintysis turėtų atiduoti komandai, kad paskui lengviau ir greičiau galėtų pasivyti grupę.

Jeigu žygis nėra ilgas ir maršrutas laisvai pasirenkamas arba šalia nėra jokios stoties ar stotelės, galima padaryti nedidelę pertraukėlę ir paimti pavargusiojo kuprinę, kad jis galėtų lengviau eiti, o priėjus kokią nors stoty išsiųsti jį namo.

21

Kas yra skautybės pradininkas Lietuvoje ? Kokia diena laikoma lietuviškos skautijos gimtadieniu?

Etalonas:

Skautavimo pradininkas Lietuvoje buvo Petras Jurgėla-Jurgelevičius. Jis 1918 metais lapkričio 1d. Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, įkūrė pirmąjį skautų vienetą. Ši data yra laikoma lietuviškos skautijos gimtadieniu.

22

Ką bendra turi cigaretės, alkoholis, narkotikai, azartiniai lošimai, kompiuteriniai žaidimai ir televizorius?

Jeigu dalyvis parašys apie pripratimą ir priklausomybės atsiradimą, tai bus teisingai.

23

Aplink stalą sėdi kaubojus, japonas ir anglų verslininkas. Kiek žmonių kojų yra ant grindų?

3.

Japonas ant grindžių sėdi – 2 kojas.

Anglu verslininkas – koja ant kojos – 1 koja.

Kaubojus abi kojų padeda ant stalo – 0 kojų.

 

24

Ką reikia padaryti, kad skautų Lietuvoje būtų daugiau?

Geriausi atsakymai:

* Lietuvoje skautai dažnai asocijuojasi su buvusiais sovietų pionieriais. Tai atbaido žmones ir jaunimą. Reikia daugiau rodyti tikrąją skautų veiklą, daugiau apie ją kalbėti visuomenėje, keisti jos įsisenėjusią sampratą ir nusistatymus. Tik pakeitus žmonių požiūrį galima bus pritraukti daugiau norinčių skautauti, juk tikrai Lietuvoje yra daug jaunų žmonių, norinčiu suartėti su gamta ir sveikai gyventi, tik jie mažai žino apie skautus.

 

* Daugelis sako - daugiau apie juos pasakoti visuomenei, tačiau mano manymu pati geriausia priemonė būtų tiesiog visiems skautams elgtis skautiškai, prisiminti įžodį, dažnai pagalvoti apie tai, ką pasižadėjo, brangindami savo garbę, ar bent jau stengiasi tai vykdyti? Kiek skautų dabar yra priklausomų nuo tų neseniai minėtų dalykų? Kiek net ir stovyklose vartoja alkoholį, kiek rūko? Žmonės, matydami kokia yra nemaža dalis „skautų“ visiškai nenori tapti vienu iš jų. Tai yra paprasta, bet, mano manymu, būtų veiksminga.

25

Jus turėjote 1 kg bulvių, kurių sudėtyje buvo 99% vandens. Praėjo laikas, bulvės apvyto ir dabar jų sudėtyje yra 98% vandens. Kiek jos sveria dabar?

Pradžioje 1000 g "išviso" = 990 г vandens + 10 г «kito». Kažkiek vandens išgaravo ir šitie 10 g "kito" jau tapo 100%-98%=2%, t.y. įsausinto bulvės tapo 10g/2% = 500 g.

26

Ar galima gaminti košę ant laužo cinkuotame kibire? Kodėl?

Etalonas:

Ne, nes cinkas yra nuodingas žmogaus organizmui ir šildant jis išskiria į košę nuodingas medžiagas, kurios yra nuodingos ir pavojingos žmogaus gyvybei.

27

Įvardinkite ir trumpai aprašykite tradicinį lietuvišką žaidimą, kurį galėtumėte parodyti užsienio skautams.

Ttradicinis lietuviškas žaidimas – yra tradicinis lietuviškas žaidimas. Savo kultūros išmanymas.

28

Vadovas sako, kad reikia padaryti būtent taip. Bet jūs manote, kad daryti kitaip būtų teisingiau ir greičiau. Kaip pasielgsite?

Etalonas:

Reikia pasiūlyti vadovui savo planą arba problemos sprendimo būdą. Jeigu vadovui pateikti svarių argumentų, jis turėtų sutikti su mūsų nuomonę, bet jeigu vadovas nenori keisti savo planų, galima pasiūlyti balsavimą.

Vadovas yra racionalus žmogus, jis turi siekti bendrų grupės interesų ir neturi būti diktatorius. Jis turėtų suprasti mūsų plano privalumus ir savo plano trūkumus ir priimti teisingą sprendimą.

Priedas: Bet jeigu nesutiktų, tai perspėčiau dar kartą ir vykdyčiau jo nurodymus.

29

Stovykloje duota „tylos“ komanda. Jūs – stovyklos budėtojas. Iš vienos palapinės girdisi kalbos ir juokas. Į pirmą įspėjimą palapinės gyventojai niekaip nereaguoja. Jūsų veiksmai?

Geriausias atsakymas:

Reikia įspėti dar kartą ir pasakyti, kad triukšmadariai bus išprašyti iš stovyklos. Jeigu ir po antro įspėjimo žmonės palapinėje nesiliaus triukšmavę, reikia pakviesti stovyklos komendantą arba viršininką, kieno autoritetas stovykloje didesnis, kad jis  juos nuramintu (galima išprašyti triukšmadarius iš palapinės, skirti jiems atsispaudimų arba pritupimų, galima skirti jiems nešioti vandenį arba šveisti katilus) ir įspėtų dėl galimo išvažiavimo iš stovyklos. Jeigu žmonės ir toliau triukšmaus, reikia paprašyti juos palikti stovyklą sekančią dieną, nes jie trukdo kitų dalyvių miegui ir poilsiui.

Priedas: bet koks užduotis turi teikti skautui džiaugsmą – nes tai darbas. Tad skirstyti uždučius į įdomius ir neįdomius neteisingai. Geriausias būdas duoti tokius pratimus, kad išsiekinti likusia energiją.

30

Jūs pamatėte, kad skautų stovykloje kažkas rūko. Jūsų veiksmai?

Tikrinamas žmogaus platus požiūris, nes ne visur taip kaip pas tave.

Geriausias atsakymas:

Jeigu rūkimas nėra uždraustas stovyklos taisyklių ir rūkantysis yra pilnametis, tai paprašyčiau jo išrinkti tokią rūkymo vietą, kurioje jo negalėtų pamatyti joks vaikas.

Bet dažniausiai rūkymas yra uždraustas skautų stovyklose, tokiu atveju reikia pasikalbėti su tuo žmogumi, paaiškinti, kas jam gresia, jeigu jį pamatys stovyklos viršininkas ar koks nors vaikas ir paprašyti nerūkyti stovyklos metu bei atiduoti cigaretes iki stovykla pasibaigs. Bet jeigu žmogus rūko atvirai prie vaikų ir nereaguoja į jokius perspėjimus, jis turi būti paprašytas palikti stovyklą.