Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-09-17

Skautų dainų konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau"

Ar žinai kokia privalomai dainų konkurso "Gražių dainelių daug girdėjau" daina šiais metais? Ne?! Sužinok, išmok, dalyvauk!!!

XIV–ojo konkurso

GRAŽIŲ  DAINELIŲ  DAUG  GIRDĖJAU’2013,

skirto vyriausio skautininko Felikso Šakalio  atminimui

N U O S T A T A I

Tikslas. Skatinti skautus dainuoti savo krašto dainas.

Dalyviai. Lietuvos Skautijos nariai. Amžius neribojamas. Turi būti susimokėję LS nario mokestį už 2013 m.

Laikas. Konkursas vyks:

1. Atrankiniai konkursai Kraštuose iki 2012-12-16;

2. Baigiamasis konkursas Kaune 2013-01-19.

Dainavimas. A) Atrankiniuose kraštų konkursuose reikės atlikti tris dainas:

  1. Privalomą -  „Nusileido saulužėlė“  (Dainorėlis,  Kaunas 1998, p. 16).
  2. Dainą Maironio žodžiais.
  3. Laisvai pasirinktą dainą.

Kūrinius kviečiame atlikti lietuvių kalba ir be fonogramos.

                    B) Baigiamajame konkurse  reikės atlikti vieną dainą (Maironio žodžiais arba laisvai pasirinktą).

Privalomas skautiškas prisistatymas.  Atlikimo trukmė -  1 minutė. Atrankiniuose konkursuose dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugovė, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.

Atrankiniai konkursai privalomi visuose kraštuose, taip pat ir atlikėjams vadovams. Rekomenduojame:

  • Kraštams jungtis į atrankinius konkursus;
  • Jei krašto atrankiniame konkurse nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, jie turėtų prisijungti prie artimiausio krašto atrankinio konkurso;
  • Jungtiniai kelių kraštų kolektyvai pasirenka kraštą, kuriame dalyvaus atrankoje.

Pilna skautiška uniforma pagal LS uniformų nuostatus - privaloma.

Vertinimo kriterijai. Dainų atlikimo meniškumas bei tikslumas. Prisistatymo skautiškumas ir originalumas. Skautiška apranga.

Apdovanojimai. Padėkos raštai ir dovanos. Vyr. skautininko prizas, specialūs prizai už privalomą, liaudies dainą, prisistatymą.

Apie atrankinių konkursų vietą ir laiką BŪTINAI prašome pranešti iki š. m. spalio 15 d. programa@skautai.lt.

Papildoma informacija:
Rėda Šakalytė, reda.sakalyte@ktu.lt  8 6521 9858,
Benita Mincevičiūtė,  programa@skautai.lt 8 6203 3651

Pastaba.

Į baigiamąjį Konkursą kviečiami  4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto ir Vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka sau teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų skaičių.

 

Jaunimo programos skyriaus informacija