Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-09-12

Preliminari žiemos skautų akademijų programa

Rudens/ žiemos skautų akademijų programa

VIETA

Birštono parapijos namai

PRELIMINARI PROGRAMA (žemiau arba galite parsisiųsti čia)

 

 

TEMŲ APRAŠYMAI

SAVANORYSTĖ – GEROS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI IR IDĖJOS VEIKLAI SU VAIKAIS

(lekt. L. Broer)

Temos aprašymas: Šioje dalyje bus pateikti pavyzdžiai apie savanorystės ištakas, reguliavimą bei kaip skautuose ir per skautišką veiklą mes populiariname savanorystę įvairiose šalyse.  Bus pateikta įvairių pavyzdžių ir patirčių, kurie gali tapti naujų idėjų šaltinių kasdienei veiklai su vaikais.

NEFORMALIOJO VAIKŲ IR JAUNIMO UGDYMO ORGANIZACIJŲ MISIJOS, UGDYMO PROGRAMOS ELEMENTŲ IR TO ATSTOVAVIMO STRUKTŪROSE SĄRYŠIS-GEROS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI 

(lekt. D. Urbanavičius)

Temos aprašymas: Kas yra misija? Kodėl misija yra tokia svarbi ir tuo pačiu visiškai nuvertinta? Kaip misijos supratimas ir teisinga komunikacija keičia organizacijos veiklą? Ar įmanoma misijos transformacija? Kaip pakeisti organizacijos veiklą išlaikant misiją nepakitusia? Kokie yra skautiškų organizacijų pavyzdžiai nuolat besikeičiančių ugdymo formų pasaulyje? Kaip atstovėti savo vertybes? Nepažadu atsakymų, pažadu prasmingą diskusiją šiais klausimais.

AMŽIAUS TARPSNIŲ PSICHOLOGIJA 

(lekt. Ž. Kubilienė)

Temos aprašymas: Žmogaus gyvenimas tai nenutrūkstamas raidos procesas nuo vaikystės iki senatvės. Amžiaus tarpsnių psichologija suteikia galimybę pažvelgti į šį procesą pro padidinamąjį stiklą. Paskaitoje bus aptariami skirtingi amžiaus tarpsniai, jų keliami iššūkiai, džiaugsmai ir grėsmės. Daugiausia bus orientuojamasi į vaikystę bei paauglystę,  pabrėžiant šių etapų kritinę svarbą tolesnei žmogaus brandai. Taip pat bus kalbama ne tik apie kas vyksta vaiko ar paauglio vidiniame pasaulyje, socialinėje erdvėje bet ir apie tai, kaip geriausia užmegzti bei palaikyti kontaktą, kaip bendrauti su „sunkiais“ vaikais.

JAUNIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  – pradedantiesiems

 (lekt. J.  Buzaitytė - Kašalynienė)                                                                                

Temos aprašymas: Tikslas yra pristatyti skautišką ugdymo programą, jos metodus ir principus. Kalbėsime apie ugdymo programos tikslus, ugdomąsias sritis ir kompetencijas, pakopinę programos struktūrą pritaikytą skirtingoms amžiaus grupėms. Aptarsime „skautiškąjį ugdymo metodą“ , kurį sudaro tam tikrų metodų ir principų visuma, atskiri šio metodo elementai yra šie: grupių ir patyrimo pedagogikų elementai; šūkis ir priesakai; vyresniojo pavyzdžio ar modelio pateikimas; ženklų ir laispnių sistema; specialybių arba specialiųjų kompetencijų ugdymo sistema. Aptarsime skautiškos progamos principus: visumos, savarankiškumo, savivaldos, bendruomeniškumo ir kt.

KONFLIKTŲ VALDYMAS   

(lekt. V. Rukštelė)

Temos aprašymas: Susipažinsime su konfliktų rūšimis, tipais ir priežastimis, sužinosime kokie yra konfliktų raidos etapai bei jų pasekmės. Taip pat nagrinėsime konfliktų sprendimo būdus. Praktinėje dalyje pasitelksime „Forum teatro“ metodą ir situacijas nagrynėsime gyvai. “Forum teatro” metodas – tai būdas, kuomet esamą konfliktinę situaciją imituoja ir ją stebi patys dalyviai. Kiekvienas dalyvis yra atsakingas už gautą (prisiimtą) vaidmenį ir jo daromus veiksmus. Dalyviai turėdami sprendimo teisę gali bandyti savo norimus ar turimus variantus konfliktinei situacijai spręsti. Taip visi dalyviai yra įtraukiami į aktyvų procesą, kuris yra stebimas ir valdomas mokymų vadovo.

VEIKLOS PLANAVIMAS

(lekt. D. Urbanavičius)

Temos aprašymas: Atrodo, kad planavimas - tai nusibodusi veikla, kuri jau nebeturi paklausos. Psichologiniai planavimo aspektai. Vieni planuoja, kitiems gaunasi spontaniškai - ar yra balansas? Kokia teisingiausia būtų planavimo forma? Savaitiniam veiklos planavimui skirtos formos aptarimas ir planeris dovanų. Sieksime kapstyti ten, kur yra bėdos.

SKIRTINGOS STRESO ĮVEIKOS IR EMOCINĖ SAVANORIO KOMPETENCIJA

(lekt. Ž. Kubilienė)

Temos aprašymas: Stresas yra neišvengiamas ir kasdienis mūsų palydovas. Stresą patiriam vėluodami į susitikimą, aiškindamiesi santykius, netikėtai susižeidę taipogi patekę į naujas gyvenimo situacijas, laimėję loterijoje ir pan. Stresas reikalauja iš mūsų įgūdžių prisitaikyti prie iškilusių gyvenimo iššūkių. Nors stresas siejasi su nemaloniais fiziologiniais potyriais, tai kartu yra ir tramplynas tolimesniam kompetencijos jausmo, pasitikėjimo savimi augimui, atrandant naujus kelius spręsti problemas, prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių.

SKIRTINGOS APIMTIES LAUKO RENGINIŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI ORGANIZAVIMAS   

(Lekt. V. Rukštelė)

Temos aprašymas:  Šioje mokymų temoje dalyviai susipažins nuo ko reikia pradėti planuojant skirtingos apimties lauko renginius, kokius tikslus išsikelti, kaip pasirinkti optimaliausią maršrutą, kaip užtikrinti dalyvių saugumą, kokią veiklą vykdyti tokio renginio metu. Dalyviams bus suteikta galimybė gyvai imtis ir pradėti įgyvendinti savo svajones susijusias su žygiais ar stovyklomis. Tik dirbdant grupėje ir dalinantis savo turima patirtimi bus galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Toks darbo modelis ir bus naudojamas šioje temoje. Beto naudosim ir smegenų šturmo („brainstorming‘o“) metodą, kuris padės sukonkretinti, išgrįninti tam tikras dalis ruošiantis tokio pobūdžio renginiams.

MOKYMOSI / TOBULĖJIMO METODAI SAVANORIŠKOJE ORGANIZACIJOJE – ASMENINIO LAIKO VALDYMAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

(lekt. L. Broer)

Temos aprašymas: Sesijos metu bus praktiškai analizuojamas ir įsivertinamas  mentorystės veiklai skiriamas laikas-bus mokomasi efektyviau valdyti savo laiką. Sužinosite, kas jį vagia ir kas jo suteikia. Naujai pažvelgsime į mentorystę ir daug dirbsime praktinių situacijų analizavime.

BENDRADARBIAVIMO ĮGŪDŽIAI 

(lekt. D. Urbanavičius)

Temos aprašymas:  Šios temos ašis - praktiniai bendravimo ir noro koordinuoti veiklą aspektai. Dalyviams bus perteikiami teoriniai bendradarbiavimo, žaidimų teorijos pagrindai, įgalinantys suprasti, kodėl žmones yra linkę bei priešinasi bendradarbiavimui. Mokymų metu sieksime video treiningu suformuoti kūno kalbos įgūdžius. Grupinėmis simuliacijomis ir jų refleksija sieksime pakapstyti žmogaus prigimties koduose bei skautiškų organizacijų praktikoje. 

SAUGA (higienos reikalavimai)

(SMLPC lektorius)

Temos aprašymas:

Šioje dalyje dalyviams bus suteiktos pagrindinės higienos žinios, reikalingos organizuoti lauko renginius (žygius, stovyklas ir kt.), nustatytos teisės aktuose. Dalyviams bus išduoti specialūs pažymėjimai.

SAUGA (Būtinoji pirmoji pagalba)

(SMLPC lektorius)

Temos aprašymas:

Šioje dalyje dalyviams bus suteiktos pagrindinės pirmosios pagalbos žinios,  reikalingos organizuoti lauko renginius (žygius, stovyklas ir kt.), nustatytos teisės aktuose. Dalyviams bus išduoti specialūs pažymėjimai.

 

LEKTORIAI

Jolita Buzaitytė – Kašalynienė

Sesė Jolita yra socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros vedėja, dėstytoja. Grupės santykių Tavistock‘o institute (D. Britanija) asistentė. Skautauja virš 15 m. Yra vadovavusi „Vilniaus skautų centrui“, keletą kadencijų patirtimi dalinosi Lietuvos skautijos Taryboje, buvo Tarybos pirmininke. Baigusi aukščiausius tarptautinius skautiškus Gilvell‘io kursus.

Vytautas Rukštelė

Brolis Vytautas yra komandos kūrimo bei vystymo specialistas. Pagal specialybę – istorikas, taip pat turi žurnalistikos patirties, kurią įgijo studijuodamas Norvegijoje (Skjeberg’o mokykloje Sportą ir Sporto žurnalistiką). Daugiau nei 8 metai sėkmingo darbo kuriant komandas bei tobulinant komandinius įgūdžius tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Skautauja  virš 15 m. Yra vadovavęs didžiausiam Vilniaus skautų vienetui – „Kernavės“ tuntui. Yra skautas vytis.

Dainius Urbanavičius

Viešojo administravimo ir vadybos doktorantas, Klaipėdos universiteto dėstytojas. Kokybės vadybos ekspertas ir vadybos seminarų (treiningų) vadovas temomis:

LEAN, Organizacijos veiklos rodiklių nustatymas (BSC), Procesų modeliavimas ir valdymas, Organizacinių problemų sprendimas, Paraiškų ruošimas ir projektų valdymas, Personalo motyvacija, Lyderiavimas. Skautauja virš 15 m. Yra vadovavęs didžiausiam Klaipėdos krašto skautų vienetui – „Pamario“ tuntui. Keletą kadencijų patirtimi dalinosi Lietuvos skautijos Taryboje. Baigęs aukščiausius tarptautinius skautiškus Gilvell‘io kursus. Yra skautas vytis.

Živilė Kubilienė

Psichologė. Dviejų vaikų mama. Skautauja virš 15 m. Atvykusi į Vilnių iš Klaipėdos „Pamario“ tunto įkūrė Vilniaus „Skaisčio“ tuntą. Kaip vyriausioji skautininkė vadovavo Lietuvos skautijai. Baigusi aukščiausius tarptautinius skautiškus Gilvell‘io kursus.

Linda Matilda Broer

Skautauja Nyderlandų karalystės skautų organizacijoje nuo 1985 m. Nuo 2001 m. yra aktyvi WAGGGS (Tarptautinė skaučių organizacija)  narė ir mokymų vadovė, lektorė. Nuo 2001 m. aktyviai kaip profesionali lektorė dirba tarptautinėse kompanijose (HRD, Tarptautiniame treinerių institute), vėliau įkūrė nuosavą konsultacinę įmonę. Pagal formalų išsilavinimą - mokytoja.

 

ATVYKIMAS Į VIETĄ

Kelionės iš/į Vilniaus, iš/į Panevėžio ir iš/į Kauno bus organizuojamos centralizuotai iš vakaro (t.y. spalio 5 d.). Dalyvius ne iš Vilniaus, Panevėžio ir ne iš Kauno prašome atvykti į patogesnį miestą ir nuo to taško važiuoti centralizuotai. Kelionė iki Vilniaus, Kauno ir Panevėžio bus dengiama. Vykstantiems savarankiškai iki mokymų vietos - kelionė nekompensuojama.

MENTORIŲ KONTAKTAI

KAUNAS - Eglė Paulauskaitė, tel.: 8 670 62498, e.p. eglepau@gmail.com

PANEVĖŽYS - Kęstutis Kulikauskas, tel.: 8 682 35915, e.p. astrokestas@gmail.com, skype: kestutis.kulikauskas arba kulikauskas.kestutis

UKMERGĖ - Kristina Grikavičiūtė, tel.: 8 644 92959, e.p. krijurga@gmail.com; Rasa Žemaitytė, tel.: 8 677 59654, e.p. rasele007@gmail.com

ŠIAULIAI - Lina Dzimidaitė, tel.: 8 678 17050, e.p. lina.dzimidaite@gmail.com

MARIJAMPOLĖ - Rūta Jurkšaitė, tel.: 8 628 95475, e.p. rutajsk@gmail.com  

VILNIUS - Virginija Lučunienė, tel. 860316476; Dovilė Vinkevičiūtė, tel. nr. 8-69901043, El.p.: dovile.vin@gmail.com 

UTENA - Ugnius Meškas, tel.: 867975962, el. p.: ugniui@gmail.com

PLĖTROS VADOVĖ VISIEMS REGIONAMS - Vaiva Juškevičiūtė, tel.: 8 614 43790, e.p. vaiva@skautai.lt 

 

Skautų akademijos finansuojamos Europos struktūrinio fondo lėšomis pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projektas “Dievui. Tėvynei. Artimui.”, kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-015.