Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-08-10

Apie skiltis ir bendradarbiavimą - patarimai vadovams

Šių sueigų planų tikslas yra padėti vadovams taikyti bendradarbiavimo metodus, dirbant su skiltimis.

Sveiki, broliai ir sesės!

Ar jau ruošiatės rudens sueigoms?

Kol ilsitės po vasaros stovyklų ir dėliojatės artėjančių metų planus, noriu pasiūlyti susipažinti su leidinuku, kurio pagrindinis tikslas yra su skiltimis dirbantiems vadovams pristatyti mokymosi bendradarbiaujant metodus.

Skiltis yra ta aplinka, kurioje kiekvienas skautas ne tik puikiai leidžia laiką, bet ir pratinasi gyventi ir veikti drauge su kitais. Skautaudami skiltyje mokomės asmeninės atsakomybės, pareigų pasidalijimo - įgūdžių, kurių prireiks ne tik skautiškoje veikloje. Tačiau visa tai neatsiranda iš karto: bendradarbiavimo taip pat reikia mokytis. Taigi besvarstant, kaip būtų galima stiprinti skiltis, atėjo mintis, kad skautavimui galima pritaikyti vadinamąją "mokymosi bendradarbiaujant" strategiją, kuri, panašiai kaip skilčių sistema, remiasi veikla mažose grupėse.

Tad šis leidinukas siūlo vadovams susipažinti su mokymusi bendradarbiaujant. Pažingsniui aprašoma, kaip paruošti užduotį, skatinančią bendradarbiavimą, tuomet pateikiama 12 sueigų pavyzdžių, daugiausia orientuotų į antrojo patyrimo laipsnio siekiančius skautus, tačiau ir sudėtingesnių, be to, nesunkiai pritaikomų ir kitoms amžiaus grupėms. Kiekviena sueiga aprašoma su siūlomais apšilimo žaidimais, sueigos eiga, klausimais aptarimui. Sueigoms reikalingi ištekliai, nuorodos pateikiami knygelės pabaigoje.

Sėkmės skautiškai bendradarbiaujant!

s. Barbora

 

Mokymasis bendradarbiaujant skautiškoje skiltyje - patarimai vadovams