Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-07-29

Skautų sodžius

Klaipėdos krašto stovykla

 

Skautų sodžius'12

Liepos 15 - 20 dienomis vyko Klaipėdos krašto vasaros stovykla.

Susirinko skautų iš visų apylinkių: Klaipėdos, Salantų, Kretingos, Gargždų, Lapių, Kauno, Rietavo ir net Marijampolės.

Kadangi stovykla buvo kaimo tematika, tai atitinkamai turėjome vyr. kaimietį - komendantą ir vyr. vyr. kaimietį - stovyklos viršininką bei puikią gaspadinę, kuri pasirūpino pilnais mūsų pilvais.

 

Kaip ir priklauso kaimui, stovykloje buvo augintos vištos. Už kiekvieną rastą kiaušinį reikėjo atsiskaityti vyr. skautėm, o jos už tai duodavo prizą. Gaila, kad padėjo tik porą kiaušinių, nors vištos tikrinamos buvo kas dešimt minučių.

 

O kaip kaimas be kapelos? Ją irgi turėjom. Visas sodžius ūžė nuo dainų ir šokių. Rateliai sukos, poros šoko.

Turėjom, žinoma, ir dar smagesnių akimirkų!

Įžodį davė net 14 naujų jaunesniųjų skautų !

Ir net 12 (senai) naujų patyrusių skautų ! Du suaugusio skautybėje įžodžiai, kurį br.Manfredas davė gestų kalba. Taip pat Klaipėdos kraštas pagausėjo trimis naujomis vyr.skautėmis! 

 

Dar keletas akimirkų:

Žygis iki išsvajotojo ežero ir maudynių vietos, kurios vyko per lietų.

O kiti tuo tarpu mėgavosi poilsiu.

Suradęs laisvesnę popietę vyr. kaimietis rodė kaip paprasta pūsti didelius burbulus.

Turėjom nepakartojamus vakaro laužus.

Ir visa kita buvo fantastiška!

 

Kand. į vyr. sk. Julija