Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-07-25

Jau 15 metų pasaulinėje skautų šeimoje!

Lygiai prieš 15 metų Lietuvos skautija tapo Pasaulio skautų judėjimo organizacijose nare!

Sesės ir broliai,

Sveikinu Jus su penkioliktosiomis mūsų narystės Pasaulio skautų judėjimo organizacijoje metinėmis!

Lygiai prieš 15 metų, 1997 m. liepos 25 dieną, Lietuvos skautija buvo oficialiai priimta į PSJO, kaip pagrindinė nacionalinė Lietuvos skautų organizacija. Nuo to laiko, kiekvienas Lietuvos skautijos narys ant uniformos nešioja violetinį PSJO ženklelį, kuris mus jungia su sesėmis ir broliais skautais visame pasaulyje.

Būdami PSJO nariais, jau 15 metų turime galimybę dalyvauti pasauliniuose skautų renginiuose – stovyklose, vadovų mokymuose, konferencijose. Ši tarptautinė patirtis yra svarbus postūmis organizacijai vystytis, augti, plėsti bendradarbiavimą su kitų šalių skautais. Tuo pačiu, būdami PSJO nariais turime išskirtinę teisę ir pareigą dalyvauti pasaulinės skautų organizacijos valdyme  –  rinkti organizacijos vadovus, spręsti svarbiausius pasaulinius klausimus Europos ir Pasaulio skautų konferencijose, deleguoti savo narius į įvairias tarptautines darbo grupes. Taigi, narystė pasaulinėje skautų organziacijoje yra ne tik privilegija, bet ir pareiga, nes būdami nariais tiesiogiai atsakome už skautų judėjimo veiklą ir gerovę ne tik savo Tėvynėje Lietuvoje, bet ir visame Pasaulyje.

Pasaulyje yra daugiau kaip 30 milijonų skautų, beveik 161 šalyje, kur veikia PSJO pripažintos skautų organizacijos. Žemėje yra vos 6 valstybės, kur skautai neveikia.

Kiekvienas galime didžiuotis, kad esame didžiausio pasaulyje jaunimo judėjimo aktyvūs nariai!

Budėkime ir Tarnaukime!

sktn. sk.v. gilv. Tomas Rakovas

Lietuvos skautijos vyriausiasis skautininkas

 

Lietuvos skautijos narystės PSJO pažymėjimas. Jį galite gyvai pamatyti LS nacionaliniame biure, Kaune.

 

Atsiimant PSJO narystės pažymėjimą 35-ojoje Pasaulio skautų konferencijoje Durbane, Pietų Afrikoje. Lietuvos skautijos vadovai broliai Renaldas Čiužas ir Mečislovas Raštikis.