Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-07-13

Virėjo specialybė skautams. Sueigų planas.

Trumpai apie virėjo specialybę skautų amžiaus grupei

Sveiki, broliai ir sesės,

 
 
Kviečiu nepraleisti „pasaulines“ premjeros ir speciailiai Jums siūlau pavartyti visiškai naujos  "Virėjo specialybė skautams" knygos internetinius puslapius. 
 
Ši knygelė skirta kiekvienam vadovui, nusprendusiam išmokyti savo skautų skiltį gaminti maistą gamtoje, įgyti skautiškos pionierijos įgūdžių įrenginėjant stovyklos virtuvę ar pirmosios pagalbos žinių, padėsiančių atsitikus nelaimei virtuvėje ar kam nors apsinuodijus.
 
Taip pat tai yra gairės, nurodančios, kaip turėtų atrodyti sueigos virėjo specialybei įgyti. Knygos struktūra remiasi LS specialybių sistema, todėl sueigų planą sudaro penkios praktinės ir penkios teorinės sueigos. Skautas, prieš įgydamas praktinių virėjo specialybės žinių, pirmiausia turėtų susipažinti su teorine virėjo specialybės dalimi, išmokti higienos ir saugos taisyklių, kurių laikomasi virtuvėje, bei ką daryti nutikus nelaimei virtuvėje, išbandyti savo įgūdžius virtuvėje, jam įprastoje namų aplinkoje, atlikdamas paprastas užduotis, tokias kaip kakavos virimas, ir tik vėliau imtis sudėtingesnių uždavinių gaminant maistą lauke.
 
Knygelė skirstoma į penkis skyrius, skirtus teorinėms sueigoms (jie pažymėti geltonai) ir penkis skyrius, skirtus praktinėms suigoms (pažymėti mėlynai). Šie skyreliai sudaryti iš lentelės, kurioje aprašomas sueigos planas, ir informacijos, kuri gali pagelbėti vedant sueigas. Šiuose skyreliuose pateikiama informacija yra iš laisvai kiekvienam skautui prieinamų šaltinių, tokių kaip virtualiosios enciklopedijos, skaitmeniniai leidiniai ir internetinės svetainės. Tačiau skautai neturėtų šios informacijos mokytis atmintinai. Ji skirta supažindinti vadovą su per kiekvieną sueigą pristatoma poteme. Tai yra pagalbinė priemonė, padėsianti vadovui praplėsti savo žinias ir atsakyti į įvairius, kartais net painius klausimus, iškylančius skautams per sueigas. Knygos pabaigoje yra skyriai, kuriuose galite rasti žaidimų, tinkamų virėjų specialybės sueigoms, naudingų receptų ir pionierijos pavyzdžių. 
 

Sueigų planai virėjo specialybei gauti

 
 
Gero skaitymo, linksmos vasaros ir skaniu ekspermentų prie laužo.
 
Sesė Gerda.