Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-07-02

Bazinis skautų vadovų kursas „Saulės žiedas“: antras ir paskutinis InfoLaiškas

Mokymai "Saulės žiedas" atšaukiami.

 

Vienu sakiniu: kursas nutraukiamas.

Liepos 1 dieną pasibaigė registracijos terminas. Dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus kursas atšaukiamas.  

 

Kurso tikslas buvo ne vienas: sujungti skautiškos literatūros studijavimą su praktine dalimi, suteikti progą pabendrauti su įvairaus patyrimo žmonėmis, diskutuoti įvairiomis skautiškomis temomis, pareflektuoti savo patyrimą, patirti nuotykių ir t.t.

Nors kursas atšaukiamas, pagal parengtą metodinę medžiagą rudenį vyks savaitgalio trukmės mokymai. Informaciją apie juos rasite kitame „Akelos uolos“ numeryje ir skautatinklyje.

 

Užsiregistravusiems pirmos dalies literatūra bus išsiųsta iki galo, tačiau klausimynas siunčiamas nebus.

 

P.S. Facebook grupėje Bazinis skautų vadovų kursas „Saulės žiedas“ http://www.facebook.com/events/266150716816686/ vyksta apklausa „Kas mane sulaikė nuo dalyvavimo?“

 

Sėkmės!

 

Bazinio skautų vadovų kurso „Saulės žiedas“ koordinatorius gilv. Pavel Mikriukov aka Gintarinis Sabalas

LS Mokymų skyrius