Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-06-11

Skautatinklio naujienos, birželio 11 d.

Ką žmonės veikia penktadieniais

Ką veikėt šį penktadienį vakare?

Kurstėt laužą? Žiūrėjote filmą? O gal po nosim niūniuodami „į klubąąą“ vilkotės močiutės rūbą ir ruošėtės legendiniam vakarėliui?

Penktadienis, birželio 8 diena. Skautų name po mokslų, darbų ir kitų užsiėmimų renkasi penktadieniautojai iš visų Lietuvos kampų. Nuo Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos emigrantų Kaune iki pačio Kauno ir  Vilniaus. Vakarą pradeda šeimyniniu picos skanavimu ir pasidalinimais kaip kam sekasi gyventi, kam kieno laiškus patinka gauti ir tada visi pamažu surimtėję sėda prie darbų.

Jau galit atspėti, kas taip šauniai penktadieniauja?

Galiu dar šiek tiek papasakoti, kad būtų lengviau.

Tradiciškai prieš sėdant prie darbų, vadas uždega žvakutę – ir jaukiau ir visi iškart ramesni pasidaro. Maži lapeliai (nes taupom popierių) su dienotvarke. Punktas vienas. Patvirtinti protokolą. Kažkeliolika už, nieks nesusilaikė, niekas prieš.

Punktas du. Ką daryti, kad nario mokesčio būtų surenkama daugiau, suaugėliai jaustų, kad jais rūpinamasi, o skautų name būtų, kas pakeičia lemputes? Visą pavasarį vykdę slaptas misijas ir verbavę pajėgas darbų įveikimui  šnipai pasidalina kaip kam sekėsi ir pasitaria ką daryti toliau. Jei paskambinsim Jonui ir paprašysim pakeist lemputę, tai jis turbūt tikrai sutiks. Taip ir padarysim – siūlysim ne didelius darbus, o mažas, konkrečias užduotis, kurios vargo daug nekels, o naudos bus tikrai daug. Ir jau turim, kas tikrai gali padėt.

Pliusiukas, judam toliau.

Vidaus komitetas sutvarkė šūsnį dokumentų, kuriuos reikėjo pakeisti dėl sąskrydyje priimtų sprendimų. Suvažiavimus dabar bus galima sušaukti vėliau nei per du mėnesius po metų pradžios, Tarybos pirmininkas gali turėti du pavaduotojus ir pan. Balsuojam, viens du trys, priimta.

Strategijos komitetas atsivežė pripaišytų schemų ir analizių kaip reikėtų įtraukti vadovus į sprendimų priėmimą ir kurti aplinką, kurioje net ta perdegusi lemputė būtų visų bendras reikalas. Ir dar kažką pasakojo, bet penktadienio vakarais nevisada sekasi koncentruoti dėmesį.

Atstovavimo komitetas papasakojo, kad Kauno padalinio nariai dalyvavo pavasario LiJOT asamblėjoj ir Pirmijos posėdyje. Vytenis labai kuklinosi, bet greit išaiškėjo, kad jis spėjo pabūvoti net dviejuose posėdžiuose. Ir dar vyko rimtas susitikimas su URS vedėja sese Beta, bet apie jo rezultatus – vėliau.

Punktas keturi – DTA. Vyr. skautininkas papasakoja, kaip kas sekas. Prašėm, kad į skautatinklį atskirai būtų parašyta, tad laukit naujienų! Ir net, jei kažkas itin rūpi, klauskit iškart ir būsit išgirsti.

Punktas penki – tai, ką Atstovavimo komitetas ir URS vedėja veikė drauge kitą, ne penktadienio, bet panašų vakarą. Šnekėtasi, kaip padaryti, kad kiekvieno mūsų skautavime būtų daugiau tarptautinių patirčių ir nuotykių. Iš tų šnekų sudėti LS užsienio strategijos griaučiai ir pristatyti visai tarybai, kad ne tik žinotų, bet ir prisidėtų įgyvendinant. Pavyzdžiui, reikėtų skautatinklyje daugiau pasakoti apie tarptautinį skautavimą. Sužinoti, kokie vienetai su kokiais kitų šalių vienetais draugauja ir skatint juos pasidalinti gerosiomis patirtimis. Kiekvienas tarybos narys galėtų kartą metuose padaryti kokį gerąjį darbelį susijusį su tarptautinio skautavimo skatinimu. Ir lankydami kraštus su vadovais apie tai pasikalbėti. O vyr. skautų programos kūrėjams reikėtų pasiūlyti, kad tarptautiškumas išvis būtų neatsiejama roverių programos dalis. Ir per sąskrydį būtinai reikia su visais vadovais pasišnekėti, išgirsti jų nuomones, pasiūlymus ir idėjas. Paskui viską įtraukti į galutinį strategijos variantą ir kitų metų Užsienio Reikalų skyriaus ir visos Pirmijos veiklas planuoti jau pagal tai.

Punktas šeši – stovyklų lankymas. Kiekvienas tarybos narys turi aplankyti bent vieną ne savo krašto stovyklą. Ir dar ten nuveikti daug darbų, apie kuriuos nerašysiu, nes paskui bus nesmalsu laukt svečių. Kaip visada, sunkiausias klausimas – ką vežti dovanų. Ką norėtumėte gauti dovanų, kai atvyksim į jūsų stovyklas? Apelsinų? Ledų? Arbūzą? Flomasterių?

Punktas septyni. Rotary. Mezgama partnerystė tarp Lietuvos skautijos ir Rotary klubų. Bus labai smagu ir naudinga!

Punktas aštuoni. Paskutinis autobusas į Vilnių išvažiuoja po 15 min. Saulius susisodina į maškę ir žaibo greičiu atsirandam stoty, vadas dar spėja rasti bankomatą ir voila, neišgirdę posėdžio pabaigos (kuriai liko dalis „kiti klausimai“) jau keliaujam namo. Trumpas kelias gaunas, nes šnekos tikrai netrūksta.

Punktas devyni. Namai ir ant karštųjų rašomos skautatinklio naujienos pirmadieniui.

Taip penktadieniauja Lietuvos skautijos Taryba.

Reikėtų sakinio apie tai kaip vau, smagu, malonu ir džiugu, bet ką čia kurti mitus ir legendas. Atvažiuosim pas jus į stovyklas, sąskrydyje turėsim posėdį – būtinai ateikit, pasisveikinkit ir papasakokit kaip sekasi, nes mums labai įdomu! O mes irgi turėsim pasiruošę vieną kitą istoriją.

Užsakomasis straipsnis nr. 01,

s. Jorė – LS Taryba.