Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-06-04

Interviu su Krašto apsaugos ministre

Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė: „Skautavimas – tai ne būrelis, užklasinė veikla ar panašiai. Skautavimas yra gyvenimo būdas ir dar giliau.“

Labas broli, sese!
Kai tik sužinojau mėnesio iššūkį iš karto sugalvojau apie ką rašysiu. Ir parašiau apie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministrę RASĄ JUKNEVIČIENĘ. Kodėl pasirinkau ją? Labai lengvą atsakyti. Ji man labai patinka kaip asmenybė, jos valdoma ministerija, man atrodo, kad veikia skaidriausiai iš visų. Ji noriai bendrauja su žmonėmis, vyksta į mokyklas visoje Lietuvoje.
Ir nesvarbu, kad ji nėra skautė, bet ji vis vien man autoritetas. Dar vienas dalykas kodėl ji man patinka yra tai, kad ji yra baigusi medicinos studijas, o aš po mokyklos pats norėčiau stoti į mediciną. Jos dabar pagrindinis darbas ir pomėgis yra politika, o šiuo metu mano hobis taip pat politika.
Kad ji yra nuoširdi ir bendraujanti įrodo ir tai, kad ji noriai atsakė į mano užduotus klausimus.
Ar savo gyvenime esate bendravusi su skautais?

Taip, esu bendravusi ir asmeniškai pažįstu. Labai pavydžiu dabartiniams jauniems žmonėms, turintiems galimybę rinktis organizaciją pagal pasaulėžiūrą ir pomėgius. Sovietmečiu apie skautus beveik nieko nežinojome, tik mano močiutė, tarpukario Nepriklausomos Lietuvos mokytoja, buvo apie tai pasakojusi, jaunystėje ji pati buvo skautė, albume buvo išlikusi jos su draugėmis nuotrauka su uniforma. Jau tada žinojau, kad skautų šūkis yra "Dievui, Tėvynei, Artimui!"
Man labai patinka skautų filosofija, gyvenimo būdas, pasaulėžiūra. Ypač tai, kad jie stengiasi kasdien padaryti po gerą darbą.
Skautavimas – tai ne būrelis, užklasinė veikla ar panašiai. Skautavimas yra gyvenimo būdas ir dar giliau.
 


Gal žinote kokiomis vertybėmis vadovaujasi skautai?

Skautai gyvena taip, kad įgyvendintų savo šūkį Dievui, Tėvynei ir Artimui.
 

 

 Ar žinote ką veikia skautai Lietuvoje?


Gyvenimas po atviru dangumi, fizinis ir dvasinis savęs ugdymas, stovyklos, žygiai, iškylos – tai yra esminė skautų veikla. Kariuomenės principu sudaryta vienetų, vadovavimo, rangų sistema.


 

Ar Krašto apsaugos ministerija bendradarbiauja su skautais?

Krašto apsaugos ministerija 2009-09-24 yra pasirašiusi sutartį su Lietuvos skautija. Bendradarbiaujama kartu organizuojant renginius ir stovyklas, keičiamasi aktualia informacija.
 


Kokia naudą skautai teikia Lietuvai? (jeigu teikia)


Jaunų žmonių bendruomeniškumas, pilietiškumas, asmenybės ugdymas - tai didžiausia nauda, kurią duoda dalyvavimas skautų veikloje.
 Mano giliu įsitikinimu, dalyvavimas jaunimo organizacijose apskritai - yra didelė nauda valstybei

 

 

Ar norėtumėte prisidėti prie skautų tapdama organizacijos nare?


Mano gyvenimas yra labai susijęs su politine veikla,  kuri iš esmės paima visą įmanomą laiką. Net jei ir norėčiau, tiesiog fiziškai negalėčiau dalyvauti. Tačiau savo gyvenime stengiuosi vadovautis būtent tokiomis vertybėmis, kokias diegia skautai.