Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-05-29

Skautai atvyksta į Molėtus

Startuoja projektas "Jaunimo aktyvumo ir integravimosi į viwetos bendruomenę skatinimas per skautų veiklą".

Gegužės 28d. Molėtų gimnazijoje buvo atidaryta paroda „Pasaulio Skautijai – 100 metų“. Šiuo renginiu buvo pradėtas projektas „Jaunimo aktyvumo ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas per skautų veiklą“. Tikimasi, kad šio projekto metu Molėtų rajone bus įsteigtas pirmasis skautiškas vienetas, priklausysiantis Lietuvos Skautijai.

Projektas bus vykdomas trimis etapais. Pirmojo etapo metu birželio 15 – 17d. vyks „žalių“ vadovų mokymai, kuriais bus siekiama supažindinti pilnamečius Molėtų rajono jaunuolius su skautų veikla ir parodyti Jiems perspektyvas, atsiveriančias pasirinkus skautišką gyvenimo kelią. Susidomėjusieji bus kviečiami savanoriauti į stovyklas, atliekant vadovaujamąjį darbą trijose devynių dienų trukmės, „skautai – neskautams“ tipo stovyklose, skirtose Molėtų rajono daugiavaikių šeimų vaikams. Tai - antrasis projekto etapas. Stovyklos yra finansuojamas iš LEADER fondų lėšų, todėl stovyklavimas vaikams nieko nekainuos ir jie galės netrukdomi pasinerti į skautišką nuotykį: plaukti baidarėmis, traukti į dviračių žygį po gimtąjį kraštą ir dienos gale susiburti prie skautiško vakaro laužo. Viliamasi, kad nestigs vaikų, kuriuos sužavės skautų veikla ir jie rudenį susiburs į skautišką vienetą, vadovaujamą vietinio aktyvaus jaunimo. Jei trečiasis etapas vyks sėkmingai, jau kitą vasarą su naujaisiais skautais galėsite susitikti Tautinėje Stovykloje.

________________________________________________________________________________________________

Projektas „Jaunimo aktyvumo ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas per skautų veiklą“ (paraiškos Nr. LEADER – 11 – Molėtai – 02 – 014) įgyvendinimas bendradarbiaujant su Kauno Mykalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejumi.