Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-05-22

Klaipėdos krašto stovykla "Skautų sodžius"

Broli, sese! Gera pas močiutę vasarą pabūti, net jei ten gyvena musė! O jei ne pas močiutę? O jei ne tik musė? O jei su skautais sodžiuj pabuvoti? Juk turėtų būti ne tik gera, bet ir labai smagu!

Klaipėdos krašto vasaros stovykla „Skautų sodžius“
2012 liepos 15-22 d., Varniai

Viskas bus skautiška – miškas, ežeras, laužai; su geru kaimo prieskoniu – amatai, liaudies dainos, šokiai pokiai, laumės, kipšų ir kaukų karai, raganos, bei

SKAUTIŠKA LIETUVIŠKA DVASIA!

Vieta: Varnių regioninis parkas (tikslus žemėlapis bus vėliau).
Stovyklos mokestis (į kainą įskaičiuota: maitinimas, atributika, programa):
100 Lt LS nariams, 250 Lt ne skautams, mokant iki liepos 6 d.
130 Lt LS nariams, 250 Lt ne skautams, mokant nuo liepos 6 d. iki liepos 15 d. ir atvykus į stovyklą.
Savanoriams kaina nekintama: 50 lt. + kelionė

Dienos mokestis: 30Lt.
Nuolaida iš šeimos važiuojant 2 ir daugiau skautų: nuo kelialapio kainos - 20lt.
Pinigus pervesti: LT247300010123416507 VIKTORIJA AMBROŽEVIČIŪTĖ 
Mokesčio paskirtis: Stovyklos mokestis už Vardenį Pavardenį 
Gyvenimas: skiltimis su savo inventoriumi.
Maitinimas: pusryčiai ir vakarienė gaminami pastovyklėse pagal duotą maisto davinį, pietūs ir naktipiečiai – gaminami centralizuotai.
Registracija: el.paštu noriustovyklauti@gmail.com atsiunčiant registracijos anketą.

Visais klausimais dėl registracijos skambinkite:

vyr.sk. psktn. Viktorijai 8626 36905,

vyr.sk. sktn. gilv. Ievai 8684 95775

„Skautų sodžiuje“ jus sutiks nuostabus stovyklos štabas:
Viršininkas – br. Audrius Simpukas
Komendantas – br. Liudas Gikaras
Ūkvedys – br. Egidijus Beržanskis
Registracija – s. Viktorija Ambroževičiūtė ir s. Ieva Žilinskienė
Jūsų pilnais pilvais rūpinsis – s. Edita Andrijauskienė

Programerė – s. Uršulė Baužaitė
Vyr. skaučių pastovyklės guru – s. Viktorija Ambroževičiūtė
Savanoriais rūpinsis – br. Audrius Simpukas

Vadovais rūpinsis – s. Ieva Žilinskienė

Kitais klausimais galima kreiptis į stovyklos viršininką sk.v. Audrių Simpuką el. paštu: asimpukas@gmail.com arba tel.nr.: 8606 08724.