Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-05-17

Baigiamoji programos TAPK konferencija vyko Klaipėdoje

Š.m. gegužės 5d. Klaipėdoje vyko TAPK Regioninio tapatumo stiprinimo programos, kurią įgyvendina Lietuvos skautija, viešinimo renginys, skirtas vadovams.

 

 

Gegužės 5 d. daugiau nei 30 Lietuvos skautijos vadovų Klaipėdoje susirinko į pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programos įgyvendinimo savivaldybėse baigiamąją konferenciją.

 

Konferencija prasidėjo Švietimo mainų paramos fondo atstovės Gražinos Kaklauskienės pranešimu, apžvelgiančiu TAPK programos istoriją ir projektus Lietuvoje. Vėliau sekęs sesės Janinos Žvirblytės – Paslavičienės pristatymas susirinkusius supažindino su programos įgyvendinimu Šiaulių krašte - kaip pilietinis ir tautinis švietimas buvo pritaikomas vienoje iš draugovių, žvelgiant per skautiškąją prizmę. Brolis Giedrius Globys išradingai ir įkvepiančiai papasakojo apie skautus - Miško brolius, veikusius išeivijoje. Pasakojimas puikiai iliustravo skautavimą, kaip žaidimą, įtvirtinantį pilietines bei tautines vertybes. Paskutinioji pranešimą skaitė sesė Aistė Praškevičiūtė, kuri apžvelgė visą projekto eigą ir rezultatus.

 

Po konferencijos pranešimų sekė darbo grupės. Vienoje jų padedant Aistės Praškevičiūtės ir Aistės Lukaševičiūtės, dalyviai bandė įvertinti projekto eigą, rezultatus bei naudą. Brolis Tomas Rakovas gvildeno tautinio, pilietinio ugdymo principus skautuose. Buvo aiškinamasi, kaip mūsų organizacija, pasitelkdama skautišką metodą padeda tobulėti, kaip atsakingiems savo valstybės piliečiams. Trečioji darbo grupė, padedant broliui Pavel Mikriukov, prisiminė skautiškus priesakus ir stengėsi sugalvoti kuo daugiau būdų, kaip patraukliau juos pateikti vaikams, kad tai taptų ne tik sausais teiginiais, tačiau kasdienio gyvenimo filosofija.

 

Po visos dienos veiklų, apmąstymai ir diskusijos tęsėsi vadovams keliaujant į nedidelį žygį pajūriu link Karklės. Kitą dieną visi išvažiavo pailsėję, įvertinę pusmečio veiklas ir su įkvėpimais naujiems darbams.

 

Projekte dalyvavo 16 skautų vienetų iš įvairių Žemaitijos miestų ir miestelių mokyklų. Šio projekto tikslas – sustiprinti savo krašto regioninį taptumą, t.y. giliau pažinti krašto istorinę raidą, etnokultūrinį paveldą (papročius, dainas, buitį ir t.t.), kultūros paveldą. Suvokti gimtojo krašto išskirtinumą, sustiprinti tautinį sąmoningumą, pagarbą savo kraštui, kultūrai bei ir ugdyti toleranciją kitiems. Mūsų sesės ir broliai 8 mėnesius skautavo ir gilino žinias apie savo gimtuosius miestus/miestelius, kraštą: mokėsi istorijos ir žaidė simuliacinius žaidimus, šventė šventes, ėjo į pažintinius žygius, kuriuose aplankė svarbias kraštui vietas, išmoko ir sužinojo naujų dalykų susijusių su krašto kultūra. Taip pat mokėsi savo kraštui būdingų liaudies dainų ir papročių, bendravo su įdomiais krašto žmonėmis bei aktyviai dalyvavo vietos bendruomeniniame gyvenime.

Šio projekto veiklos vykdytos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.