Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-26

Kviečiame į Jubiliejinės stovyklos organizatorių susitikimą

Vadove, jei tau daugiau nei 18 metų, esi kūrybingas, aktyvus, ruošiesi dalyvauti 2013 metų Jubiliejinėje stovykloje ir nori, kad ji būtų kuo įspūdingesnė - gegužės 18-20 dienomis atvažiuok į Telšius! Būk žingeidus ir prisijunk prie organizatorių komandos! Iki greito susitikimo! :)

2013 M. JUBILIEJINĖS STOVYKLOS ŠTABO IR SKAUTŲ VADOVŲ

IŠPLĖSTINIS SUSITIKIMAS


Data – 2012 m. gegužės 18–20 d.

Dalyviai – štabo nariai bei skautiškų organizacijų vadovai nuo 18 m. (norintys susipažinti ir prisidėti prie stovyklos organizavimo).

Vieta – Parko gatvės gale, Telšiuose, prie Masčio ežero.

Būtina registracija iki 2012-05-11 el. p. jubiliejinestovykla@gmail.com arba tel. 8 616 18547 (s. Jūra). Registruojantis reikia pranešti atvykimo ir išvykimo laiką.

Susitikimo tikslai:

§         aptarti programos ir kitų skyrių darbus (kas nuveikta, ko trūksta, poreikiai);

§         aptarti ūkinius stovyklos reikalus (bendrus visai stovyklai bei atskiroms pastovyklėms);

§         aptarti biudžetą ir jo pildymo galimybes;

§         sukurti/ numatyti finansų bei rėmėjų paieškos strategiją;

§         susitikti su vietos savivalda;

§         paruošti stovyklavimo modelį - schemą.

Susitikimo moderatorius – stovyklos viršininkas br. Vilius Viktoravičius.

Gyvenimo sąlygos – skautiškos (palapinėse, po atviru dangumi...).

Maitinimas – penktadienio vakarienei ir šeštadienio pusryčiams reikia atsivežti maisto sau ir draugui bei 1 dėžutę mėsos konservų (geresnių).

Preliminari programa

Penktadienis

Laikas

Veikla

Pastabos

17.00–20.30

Atvykimas, įsikūrimas

 

20.30–21.00

Vakarienė

 

Skyrių veiklos pristatymas (kas padaryta, nepadaryta, tolimesni planai)

21.00–23.00

Štabo posėdis

 

21.00–23.00

Pasisėdėjimas prie laužo

 

23.00–...

Naktipiečiai, pasisėdėjimas

 

Šeštadienis

Laikas

Turinys

Pastabos

8.00–8.30

Kėlimasis

 

8.30–9.00

Pusryčiai

 

Skyrių veiklos pristatymas (kas padaryta, nepadaryta, tolimesni planai)

9.00–12.00

Štabo posėdis

 

11.00–11.15

Kavos, arbatos pertrauka

 

12.00–13.00

Svečiuose meras bei kitų institucijų atstovai

Apžiūrima vietovė, norimi atlikti darbai.

13.00–13.30

Pietūs

 

Žemaitijos kaimo ekspozicijos atidarymas 

14.00–15.00

Šventinis Žemaitijos kaimo ekspozicijos atidarymas

 

15.00–16.00

Ekspozicijos lankymas (turtingo valstiečio sodyba, vidutinio valstiečio sodyba, mažažemio valstiečio sodyba, visuomeninis sektorius), dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose

 

16.00–17.30

Vietovės apžiūrėjimas  ARBA

- Klojimo teatro spektaklis „Marti“ pagal Žemaitę. Vaidina Telšių Žemaitės dramos teatro aktoriai

- Žemaitiškų valgių degustacija ir kiti žemaitiški šposavimai

 

17.30– 18.00

18.00–19.00

Vakarienė

 

19.00– 23.00

Bendra diskusija

Paruošti stovyklavimo modelį – schemą. Stovyklos taisyklės.

20.30–21.00

Arbata, kava

 

23.00–...

Naktipiečiai, pasisėdėjimas

 

Sekmadienis

Laikas

Turinys

Pastabos

8.00-8.30

Kėlimasis

 

8.30-9.00

Pusryčiai

 

9.00-9.30

Į katedrą

 

10.00-11.00

Šv. Mišios

 

11.00-12.00

Ekskursija į katedros požemius.  Susitikimas su vyskupais

 

12.00-12.30

Grįžimas į stovyklavietę

 

13.00-14.00

Pietūs

 

14.00-15.00

Išvykimas

 

 

Iki greito susitikimo, broliai ir sesės!

Susitikimo organizatoriai