Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-24

Įvyko 32-oji LiJOT asamblėja

2012 m. balandžio 21–22 d. Druskininkuose įvyko 32-oji LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos) asamblėja. Jos metu organizacijų delegatai išrinko naujus LiJOT Valdybos ir Kontrolės komisijos narius, priimė organizacijai svarbius dokumentus bei svarstė kitus klausimus.

Asamblėjos metu LiJOT nariais tapo Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, o į LiJOT stebėtojų gretas įstojo Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) Jaunųjų teisininkų skyrius. Šiuo metu LiJOT priklauso 64 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

Taip pat šį savaitgalį buvo priimtos dvi pozicijos: Dėl bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimo bei Dėl daugiakalbystės skatinimo bendrojo lavinimo mokyklose.Rezoliucija Dėl jaunimo reikalų koordinatorių priklausomybių politinėms partijoms vis dar bus tobulinama bei perkelta svarstyti kitoje LiJOT Asamblėjoje, o nepriėmus rezoliucijos Dėl dvigubos pilietybės, pasiūlytas darbo grupės suformavimas šiuo klausimu. 

Visuotinio susirinkimo delegatai išrinko naujus LiJOT Valdybos narius dviejų metų kadencijai, o taip pat Kontrolės komisijos nariais tapo 5 LiJOT organizacijų narių atstovai.

Džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame už darbą atstovaujant Lietuvos skautijai ir rūpinantis
viso Lietuvos jaunimo gerove, baigusiems kadencijas LiJOT valdyboje skautui vyčiui Vytautui Zulonui ir LiJOT Kontrolės komisijoje - vyresniajai skautei Rimai Kondrataitei! 

Šią asamblėją Lietuvos skautijai atstovavo Lukas Gataveckas, Mantas Pranckaitis, Vytenis Simokaitis ir , Viktorija Ambroževičiūtė.


Jei ką domintų veikla LiJOT'e, LS Tarybos Atstovavimo komitetas visada laukia interesantų! 

Tiesiogiai galite kreiptis į mane arba Jorę Astrauskaitę