Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-23

Su Šv. Jurgio diena!

alandžio 23 d. yra skautų globėjo Šv. Jurgio diena.

Sesės ir broliai,

Prie visų valdžių ir santvarkų buvo svarbu turėti pažįstamų, draugų, užtarėjų, nes visada buvo (ir, atrodo, bus) deficitų (nevisiems prieinamų dalykų). Šie laikai nėra išskirtiniai tuo klausimu... Daugiausia tų nevisiems prieinamų dalykų – meilės, kantrybės, sumanumo, drąsumo, sėkmės, sveikatos, taupumo, riteriškumo, blaivumo, skaistumo ir t.t. turi Dievas.

Balandžio 23 d. yra skautų globėjo Šv. Jurgio diena, o jis yra tas pažįstamas, draugas, užtarėjas pas Dievą. Šventasis Jurgis niekada nepamiršta tavęs, broli ir sese skaute, jei tu jo nepamirši, daugybė deficitų tau duos Dievas, užtariant Šv. Jurgiui.

 

Su Jurginėm,

skautų dvasios vadas - br. Antanas