Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-16

Gegužės mėn. skautų akademijose vietų nebeliko!

Skautų akademija – savaitgalio trukmės teoriniai ir praktiniai mokymai.

Nieko negali išmokyti žmogaus; tegali padėti jam atrasti tai savyje.

Galileo Galilėjus

 

Skautų akademija – savaitgalio trukmės teoriniai ir praktiniai mokymai. Akademijoje vienu metu vyksta keletas skirtingų mokymų – gali pasirinkti sau įdomiausias ir naudingiausias temas. Mokymai suteiks Tau įgūdžių, reikalingų norint būti geru vadovu, bei naudingų bet kokioje gyvenimiškoje veikloje.

Būtinai dalyvauk, jei norėtum būti ar jau esi Lietuvos skautijos, Lietuvos skaučių seserijos ar Studentų skautų organizacijos narys ir norėtum įsteigti naują skautišką vienetą. Mokymai skirti žmonėms nuo 18 m., ketinantiems tapti skautų vadovais bei esamiems skautų vienetų vadovams, kurie dar nėra baigę jokių skautiškų mokymų.

Išsirink sau patogią datą - gegužės 12 – 13 d. arba gegužės 26 – 27 d. (abi akademijos bus vienodos). DĖMESIO! ABI AKADEMIJOS JAU UŽPILDYTOS!

Kur susitiksim – dar patikslinsim. 

 

Numatomos mokymų temos:

 1. Amžiaus tarpsnių psichologija (psichologiniai skirtumai skirtingame raidos tarpsnyje, tarp kartų, lyčių)

2. Bendradarbiavimo įgūdžiai (kaip aktyviai ir efektyviai bendradarbiauti)

3. Demokratinių vertybių įgyvendinimas (apie pilietiškumą ir jaunimo įtraukimą.

4. Jaunimo programos įgyvendinimas (ugdantys ir ugdomieji žaidimai, programos ir specialybės).

5. Konfliktų valdymas

6. Mokymosi /tobulėjimo metodai savanoriškoje organizacijoje (apie suaugusių žmonių asmeninio tobulėjimo būdus).

7. Neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo organizacijų misijos, ugdymo programos elementų bei to atstovavimo struktūrose sąryšis – geros praktikos pavyzdžiai

8. Neformalus ugdymas savanoriškoje organizacijoje (neformaliojo ugdymo principų įgyvendinimas skautijoje).

9. Praktinis ugdymas (praktiniai skautavimo elementai ir pradžiamokslis).

10. Sauga (būtinoji pirmoji pagalba ir sveikatos sauga).

11.  Skirtingos apimties lauko (stovyklų, žygių) renginių vaikams ir jaunimui organizavimas

12.  Skirtingos streso įveikos ir emocinė savanorio kompetencija (apie stresą, jo priežastis ir įveiką). 

13.  Veiklos planavimas

14.  Vertybių įtaka organizacijos vystymui(si)


Dėl visko, kas domina, rašyk skautuakademija@gmail.com

Registracijos anketą gali rasti: http://apklausa.lt/f/registracija-i-skautu-akademija-dwyc3n8/answers/new.fullpage 

Registracija - iki balandžio 20 d. 

Skautų akademijos finansuojamos Europos struktūrinio fondo lėšomis pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projektas “Dievui. Tėvynei. Artimui.”, kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-015.