Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-13

Geras darbas per 10 min.

...ar turi 10 minučių? Skirk 2% GPM Kauno skautų namo išlaikymui ir remontui!

Ar kada buvai skautų name, Kaune? Gal praleidai ten savaitgalį? Dalyvavai mokymuose, iki išnaktų rožinėj salėj diskutavai skautiškom temom, sklaidei literatūros lobius, trečiame aukšte žaidei stalo tenisą, pusryčiavai virtuvėlėje, fotografavaisi ant va šitų laiptelių:

Dar nebuvai? Tuomet pats metas susisiekti su sese Aiste info@skautai.lt ir pasiderinti, kada tavo skiltis galėtų pasidaryti "išvažiuojamąją savaitgalio sueigą" visos Lietuvos skautų namuose.

Visgi.

Tam, kad tokių savaitgalių galėtų būti daug, kad skautų name būtų šilta, nuo stogo nebyrėtų čerpės, nebūtų apsilupinėjusių sienų, palūžusių baldų, visada būtų arbatos ir besišypsanti administratorė, kuri kaskart sutinka prie durų...

Reikia paaukoti 10 brangių minučių. Manai sugebėsi?

Jeigu dirbi ir deklaruoji savo pajamas, skaityk žemiau.

Jeigu dar nedirbi, papasakok, kaip padėti skautų namui visiems savo dirbantiems draugams.

 

Kaip pervesti 2 procentus Lietuvos skautijai?

Žinoti Lietuvos skautijos įmonės kodą (pildant jis vadinamas identifikacijos): 191907421


Įvykdyti vieną žemiau esančių žingsnių:

1. Jei naudojatės Elektroninio deklaravimo sistema, 2 proc. paramos formą galite užpildyti ir išsiųsti internetu. Jums tereikia:

 • Prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos.
 • Elektroninio deklaravimo sistemoje užpildyti formą FR0512 v. 2. Visos instrukcijos išsamiai aprašytos sistemoje.


2. Jei norite pildyti popierinę formą :

Atsisiųskite formą (FR0512 v. 2) ir ją atsispausdinkite.

Atsispausdinę formą, didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis užpildykite reikiamas eilutes:

 • Viršuje (1-4 skiltyse) įrašykite savo asmens kodą, telefono numerį, vardą, pavardę ir adresą;
 • 5 skiltyje įrašykite mokestinį laikotarpį (Šiemet teikiami prašymai už 2011 m. mokestinį laikotarpį, tad reikia rašyti 2011);
 • Pažymėkite X ženklu, kad skiriate mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą (6S skiltis). Taip pat pažymėkite 7S arba 7A skiltį, jei norite arba nenorite papildomą 1 proc. GPM skirti ir politinėms partijoms;
 • Jei skiriate paramą „Lietuvos skautijai“, skiltyje E1 pažymėkite gavėjo tipą – įrašykite skaičių 2;
 • E2 skiltyje įrašykite Lietuvos skautijos identifikacijos kodą: 191907421;
 • E3 skiltį palikite tuščią;
 • E4 skiltyje įrašykite 2,00
 • E5 skiltyje įrašykite 2015 jei norite, kad Jūsų parama „Lietuvos skautijai“ automatiškai būtų pervedama penkerius metus (Automatiniai pervedimai gali trukti ir trumpiau – tokiu atveju reikia įrašyti atitinkamus mokestinius metus. Pavyzdžiui, jei norite paramą skirti dvejus metus, įrašykite 2012);
 • Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.


Užpildytą popierinę formą įdėkite į voką, jį užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Užklijuotą voką nuneškite arba nusiųskite į savo teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių.

Tai... susitinkam Kauno skautų name?

Pastaba: 2% GPM galite pervesti ir bet kuriam skautiškam vienetui, nepriklausomai nuo to ar jis yra juridinis asmuo ar ne. Tereikia pildant deklaraciją skiltyje "Mokesčio dalies paskirtis" parašyti kam konkrečiai skiriate pinigus, pavyzdžiui, "skautų namui" arba "Telšių tuntui" ir parama bus perduota tam vienetui ar tikslui. 

Lietuvos skautijos informacija