Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-10

"Mes japonai"

Aušriškių prisistatymas Šiaulių krašto olimpiadoje...

Berods visai nesenai praėjo Šiaulių krašto skautų žiemos sporto olimpiada. Šeima pagausėjo naujais nariais, bei trumpai parodė kaip įsivaizduoja Japonijos gyventojus. Jūsų dėmesiui mūsų prisistatymas: