Lietuvos skautijos valdymas

Taryba

 


 Loreta Senkutė

Tarybos pirmininkas  

El.paštas: taryba@skautai.lt

Telefonas: 8 682 10332

 

Pirmija

 

 

Ieva Brogienė

Vyriausioji skautininkė

El. paštas: pirmija@skautai.lt

Telefonas: 8 618 73008

 

 

Etikos komisija

 

              

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

Etikos komisijos pirmininkė 

El.paštas: jolita.kasalyniene@gmail.com

Telefonas: 8 698 83434

 

   

Kontrolės komisija

 

               

 Lukas Kornelijus Vaičiakas                          

Kontrolės komisijos pirmininkas

El.paštas: vaiciakas@gmail.com

Telefonas: 8622 79 237

 

Suvažiavimas

Lietuvos skautijos suvažiavimas – aukščiausias organizacijos valdymo organas. Eilinius suvažiavimus kviečia Taryba kartą per 1 metus. Suvažiavimo delegatais, turinčiais balso teisę, pripažįstami draugininkai, jų pavaduotojai ir aukštesnes pareigas užimantys vadovai.

Suvažiavimas priima organizacijos įstatus bei jų pakeitimus, renka Tarybos narius; renka Kontrolės komisijos narius; renka Etikos komisijos narius; tvirtina Tarybos ir Kontrolės komisijos pirmininkų bei Vyriausio skautininko ataskaitas; sprendžia kraštų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus; sprendžia kitus svarbiausius LS reikalus.

1995 m. lapkričio 23 d. Kaune įvyko Lietuvos skautų “Vienybės” suvažiavimas. Šiame suvažiavime Lietuvos skautai susivienijo, patvirtino įstatus ir organizacijos pavadinimą - Lietuvos skautija. 


Daugiau apie organizacijos valdymą sužinosi ČIA.

Kontaktai.