Telšių kraštas

Telšių krašte veikia du vienetai - Telšių tuntas ir dvi jam priklausančios draugovės - Džiugo ir Šatrijos bei Vykinto draugovė Rietave. Mūsų skautiškos šeimos durys atviros visiems, kas nori su mumis bendrauti, bendradarbiauti ar aktyviai skautauti - sueigos vyksta kas savaitę, žygiai į gamtą - kiekvieną mėnesį, taip pat organizuojamos krašto stovyklos, draugovių gimtadieniai, vykdomi tarptautiniai projektai su vokiečiais, norvegais. Ruduo pasitinkamas skautiškos vasaros laužo uždarymu. Esi laukiamas!

 

Nori prisijungti? Mūsų kontaktai: 

Krašto seniūnė

Gabrielė Jogminaitė
Tel. Nr. +370 6620 2279           
El. p. gabriele.jogminaite@gmail.com arba telsiu@skautai.lt