Tauragės kraštas

Krašto skautų narių skaičius kasmet pasipildo naujais nariais, kuriasi naujos draugovės, vadovais dirbti ateina jauni žmonės. Šiuo metu aktyviai veikia 9 draugovės. Krašto skautai gausiai dalyvauja kasmetinėse Pavasario šventėse. Po kelerių metų pertraukos pradėjome dalyvauti skautiškų dainų konkursuose, kuriuose laimime prizines vietas. Nemažas būrys krašto skautų dalyvauja  Tautinėse stovyklose. Kiekvieną vasarą vyksta įdomios ir turiningos krašto stovyklos. Visas kraštas susirenka tradicinėje Rudens sueigoje, dalyvaujame bendrose akcijose. Tuntuose vyksta nemažai bendrų renginių, kurie skautams  yra įdomūs ir patrauklūs.

Mūsų krašto skautai yra matomi Jurbarko ir Šilalės miesto šventėse. Įkurdami  „Skautiškus kaimus“ sudarome galimybę miestelėnams ir svečiams iš arčiau susipažinti su skautiška veikla. Šventėse esame ryškūs ir matomi, sulaukiame didelio susidomėjimo. Visus svečius vaišiname skautiška koše su arbata, stenduose atsispindi visa krašto veikla, o vaikus mokome skautiškų žaidimų.

Nuo 2013 metų krašte veikia „Bišpilio“ ir „Medvėgalio“ tuntai. Pavadinimai atitinka mūsų geografinę padėtį. Jurbarko skautai Lygiadienio ir Baltų vienybės šventei renkasi ant Bišpilio, o Šilalės skautai ant Medvėgalio piliakalnio. Tai graži sąšauka, kuri mus jungia bendrai ir prasmingai veiklai su tikslu.

 

Nori prisijungti? Mūsų kontaktai: 

Krašto seniūnas

Dainius Večerskas

Tel. Nr. +370 622 11424       

El. p. vecdainis@gmail.com, taurages@skautai.lt

 

Tauragės krašto 2019 vasaros stovykla Mantvilių kaime → liepos 29 d. - rugpjūčio 4 d.