Panevėžio kraštas

Panevėžio krašte aktyviai veikia 16 draugovių, kurioms vadovauja 17 vadovų. Nuo šių metų mūsų krašte labai suaktyvėjo patyrę skautai. Turime puikią vyšnių tarybą, kuri renkasi kartą į savaitę turi savo nuostatus ir aktyvią veiklą. Kartą į mėnesį vyksta vadovų sueigos. Rašomi įvairūs projektai.

 

Nori prisijungti? Mūsų kontaktai: 

Krašto seniūnė

Jurgita Kuprinskienė
tel. nr. +37068699819
el. paštas. jurkpr@gmail.com
 

 

Krašto seniūnės pavaduotoja

Vaida Bakšienė
Tel. Nr. +370 61696636          
El. p. vbaksiene@yahoo.com 

Panevėžio krašto 2019 vasaros stovykla Vilktupyje, Panevėžio rajone → birželio 30 d. - liepos 4 d.