Marijampolės kraštas

Marijampolės krašto tradicijos prasidėjo pietų Lietuvos krašto sudėtyje. Nuo to laiko kraštas spėjo sukurti savas tradicijas, kurias norint pamatyti ir perprasti, reikia sudalyvauti bent keliose krašto stovyklose. O skautaujame ištisus metus: nesvarbu ar vasara ar žiema; ar lyja ar speigas. Rengiame tradicines stovyklas: krašto vasaros stovyklą, rudens sueigą; stovykla "Žalios vyšnios" skirta kandidatams į patyrusius skautus visuomet vyksta kovo pradžioje. Taip pat eilė smulkesnių stovyklų vyksta kone kas mėnesį. Tai "Nebūk grybas", "Šaltibalčiai", "Draugystė", stovyklos ir žygiai skirti konkrečioms amžiaus grupėms ar vienetams. Dalyvaujame ir nacionaliniuose renginiuose: skautiškos dainos konkurse "Gražių dainelių daug girdėjau", Pavasario šventėje. Vadovai vyksta į Suvažiavimus ir sąskrydžius. Taip pat įsijungiame ir į tarptautinius projektus, kaip pvz.: "Time for Partnership", kur kartu su skautais iš Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos turime bendrą programą. Krašto vadija dėmesį skiria visapusiškam asmens ugdymui.

 

Nori prisijungti? Mūsų kontaktai: 

Krašto seniūnė

Vilija Stasaitienė
Tel. Nr. +3706 076 5010          
El. p. vrusinskaite@gmail.com 

 

Marijampolės krašto 2019 vasaros stovykla Jūravos miške, Jurbarko raj. → birželio 27 d. - liepos 4 d.