Vilniaus kraštas

„Kodėl man čia patinka? Nes kiekvienai amžiaus grupei ir kiekvienam skautui yra skiriamas didelis dėmesys, nes turime daug nuoširdžių ir linksmų vadovų, kurių gretos nuolat pildosi. Labai smagu matyti, jog Vilniaus kr. skautai yra ypač aktyvūs visuomeniniame gyvenime - nuolatiniai valstybinių švenčių dalyviai, tad net neskaitant krašto renginių (sezono atidarymo/uždarymo stovyklos, žiemos stovykla "Žiemužis", vasaros stovykla, B.P. gimtadienis, tuntų gimtadieniai, įvairūs žygiai...) veiklos čia galybė. Aaa, taip pat mes džiaugiamės turėdami savo skautų centrą, kuriame yra puikios sąlygos vesti įvairias sueigas, naudotis skautiška biblioteka ir priimti skautų draugus iš kitų kraštų ar šalių. Ir čia tik pora dalykų!“

-Patyrusi skautė Urtė, Vilniaus kr. (skautauja 9 metus)

Vilniaus mieste aktyviai veikia daugiau nei dvidešimt vienetų. Kernavės ir Skaisčio, Vingio tuntai vienija po 9 draugoves, kuriose skautauja jaunesnieji skautai (6-10 m.), skautai (10-14 m.), patyrę skautai (14-18 m.), vyresnieji skautai (18+). Vilniaus Vingio tunte veikia 4 jaunesniųjų skautų bei skautų vienetai. Taip pat krašte gyvuoja Ąžuolo, Balsių draugovės, jūrų skautų Vidgauto tunto laivai.

Visuose vienetuose labai laukiami suaugę savanoriai - suaugusieji skautybėje (18+). Skautu tapti niekada ne vėlu - susisiek su mumis! 

 

Nori prisijungti? Mūsų kontaktai: 

Krašto seniūnas

Aivaras Čenkus
Tel. Nr. +370 60674862     
El. p. vilniaus@skautai.lt, aivaras.cenkus@gmail.com

 

Vilniaus skautų centro adresas: A. Smetonos g. 8, Vilnius

Vilniaus krašto 2019 vasaros stovyklos:

  • ,,Skaisčio" tunto vasaros stovykla → birželio 30 d. - liepos 6 d.
  • ,,Kernavės" tunto vasaros stovykla →  liepos 27 d. - rugpjūčio 3 d.
  • ,,Vingio" tunto vasaros stovykla →  liepos 20 d. - liepos 27 d.