Laisvės paslaptis yra drąsa (Periklis)

Lietuvos skautija | 2012-03-11

Šiandien sukanka 22 metai kaip Lietuva yra laisva ir nepriklausoma šalis. 1990 metų Kovo 11-oji buvo kur kas daugiau, nei Akto pasirašymas, tai buvo naujas kelias, visų mūsų drąsos rezultatas.

Tad džiaukimės šia diena, ir atsiminkime, jog laisvės kaina - didelė. Stenkimės tą laisvę išsaugoti ir atsiminti tuos, kurie už ją kovojo.

Broliai ir sesės, su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

 

------

Lietuvos skautijos informacija

Lietuvos skautija | 2012-03-11