Paskutinis BP laiškas

Nora Matulytė | 2012-02-08

Paskutinis laiškas

            Mielieji skautai, jei Jums kada teko matyti spektaklį "Piteris Penas", turbūt prisimenate, kaip piratų vadas nuolat kartoji priešmirtinę savo kalbą. Jis nebuvo tikras, ar, atėjus metui mirti, turės laiko rasti norimų žodžių. Labai panašioje padėtyje esu ir aš, taigi nors šia akimirką dar nemirštu, bet gret peržengsiu savo gyvenimo slenkstį. Tad noriu išsiųsti Jums atsisveikinimo laišką.

             Tai yra paskutiniai mano žodžiai iš visų, kokius tik kada Jums esu sakęs, taigi pagalvokite apie juos.

             Mano gyvenimas buvo labai laimingas, ir aš norėčiau, kad kiekvieno iš Jūsų gyvenimas būtų taip pat laimingas.

             Aš tikiu: Dievas leido mus į šį gražų pasaulį, kad būtume laimingi ir džiaugtumės Juo. Laimės neteikia nei turtai, nei sėkminga karjera, nei pasitenkinimas savimi. Vienas žingsnis laimės link bus žengtas, jei stiprinsi sveikatą ir ugdysi jėgas, kol tebesi berniukas, kad subrendęs galėtum būti naudingas ir džiaugtis gyvenimu.

             Gamtos pažinimas atskleis, kiek daug gražių ir stebuklingų dalykų Dievas sukūrė pasaulyje Jums džiaugtis. Būkite patenkinti tuo ką gavote, ir kuo geriausiai tuo pasinaudokite. Žiūrėkite į šviesiąją dalykų pusę, o ne į tamsiąją.

             Pats tikriausias kelias į laimę yra teikti laimę kitiems. Pamėginkite juo eiti ir palikite šį pasaulį, truputį geresnį, negu radote. Ir kai ateis metas Jums artėti prie mirties, galėsite mirti laimingi, jausdami, kad, nešvaistėte laiko tuščiai, bet padarėte viską ką galėjote. Budėkite! Šitaip būkite pasirengę gyventi laimingai ir laimingai mirti - visada laikykitės Skautų įžodžio - net ir užaugę, nustoję būti berniukais. Tepadeda Jums Dievas tai atlikti.  

Jūsų bičiulis Robertas Baden-Powelis

(Rasta tarp Baden-Powellio dokumentų po jo mirties,

1941 m. sausio 8 d.)

----------------------------------------

s. Nora :)Nora Matulytė | 2012-02-08