Šiandien prasideda Jamboree Švedijoje!

Senas Skautatinklis | 2011-07-27
„Jamboree jauni žmonės kartu dirba, juokiasi ir mokosi vieni iš kitų. Šiuo būdu jie prisideda prie savo pačių ir visuomenės, kaip visumos, vystymosi“ – pasakojo Marie Reinicke, Pasaulinės skautų stovyklos pirmininkė.Skautai garsėja savo įgūdžiais, tad stovykloje jie patys statys miestą naudodami medieną ir virves. Stovykla turės visas kosmopolitiškam miestui, kuris susiduria su papildomais iššūkiais ir kultūriniais skirtumais būtinas funkcijas ir infrastruktūrą. Šios patirtys leis skautams grįžus iš stovyklos inicijuoti pokyčius savo vietos bendruomenėse.

„Lietuvos delegacija, susidedanti iš 8 skautų ir skaučių jau pasiekė stovyklos vietą. Pasaulinė jamboree yra kiekvieno skauto gyvenimo nuotykis ir mes labai džiaugiamės galėdami jį patirti. Esame pasiruošę tinkamai atstovauti savo šalį ir tikimės parsivežti daug puikių įspūdžių ir patirčių“ – kalbėjo Lietuvos delegacijos vadovas Tomas Čebatorius.

Jambo Swahili genties Afrikoje kalba reiškia „labas“. Skautų įkurėjas Lordas Robertas Baden – Powell pirmą sykį žodį Jamboree panaudojo 1920 metais kviesdamas skautus iš viso pasaulio susirinkti į pirmąją pasaulinę stovyklą Olympijoje, netoli Londono. Nuo to laiko Jamboree vadinamos reguliariai (kas 4 metus) vykstančios tarptautinės skautiškos stovyklos.

Pasaulinio skautų judėjimo organizacija (WOSM, World organisation of Scouts Movement) yra viena didžiausių pasaulinių jaunimo organizacijų, vienijanti per 30 milijonų skautų 151 pasaulio šalyje. Organizacijos misija – per skautiškų vertybių sistemą prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo ir padėti kurti geresnį pasaulį, kuriame žmonės yra pilnaverčiai individai ir vaidina konstruktyvų vaidmenį visuomenėje. Lietuvos skautija yra pripažinta Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos narė.
Senas Skautatinklis | 2011-07-27