Įvyko 29-oji LiJOT asamblėja

Senas Skautatinklis | 2011-05-09
Taip pat įvyko rinkimai į LiJOT valdymo organus bei JRT (Jaunimo reikalų taryba). Sveikiname Lietuvos skautijos nares Eleną Sinkevičiutę, išrinktą į JRT, bei Rimą Kondrataitę, išrinktą į LiJOT kontrolės komisiją.Taip pat sveikiname naujuosius LiJOT valdybos narius Joną Ignatavičių, Martyną Pilkį, Mantą Jurgutį, Aureliją Trimonytę, Mariją Šaraitę bei naujuosius JRT narius Nerijų Buivydą, Paulių Mieželį, Vytautą Mitalą, Andrių Stasiukyną.Linkime visiems sėkmingo darbo Lietuvos jaunimo labui!

Su rezoliucijų ir pozicijų projektais galite susipažinti čia
Su kandidatais į LiJOT valdymo organus bei JRT galite susipažinti čia

Nuotraukos iš LiJOT archyvo.
Senas Skautatinklis | 2011-05-09