Nežinai, kur stoti? Mes turime tau pasiūlymą!

Senas Skautatinklis | 2011-04-01
Vyr. skautininkas Tomas Rakovas džiaugdamasis nauja partneryste pabrėžė, kad „skautiškasis metodas yra vienas seniausių ir labiausiai pasiteisinusių ugdymo metodų. Ne vienoje pasaulio šalyje yra taikoma praktika, kad universitetai į savo studijų programas įtraukia ir skautiškas disciplinas. Lietuvos skautijai tai didelis žingsnis į priekį ir paskatinimas dar labiau stengtis dėl skautiškų kompetencijų pripažinimo“.

Naujoje studijų programoje, į kurią stoti bus galima nuo 2012 metų, bus dėstomos skautiškojo metodo, miško pažinimo, žygių ir stovyklavimo, darbo grupėje ir kitos disciplinos. Tam, kad baigę studijas absolventai galėtų lengviau įsidarbinti, visus ketverius metus po 3 kreditus bus skirta laisvajam dalykui – pasirinktos specialybės įgijimui. Taip absolventai pasirengs savo įgūdžių pritaikymui turizmo, švietimo, nevyriausybinių organizacijų ir kituose sektoriuose.Šiuo metu su partneriu universitetu deramasi dėl papildomo konkursinio balo Lietuvos skautijos nariams, turintiems organizacijos rekomendaciją, suteikimo. Anot vyriausiojo skautininko Tomo Rakovo, vienas svarbiausių tolimesnių uždavinių – pasiekti, kad nacionaliniu mastu būtų pripažinti ir Gilvelio kursai.

Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2011-04-01