Kernavės tunto tuntininkės DEKRETAS

Senas Skautatinklis | 2011-03-07


Šiuo dekretu teikiame medalius žemiau išvardintiems asmenims:

Rokui – metų Akelai. Kad yra tėtis ne tik savo vaikams
Mikui – kad neskaito meilų, bet vistiek užsuka
Betai – už drąsą ir tikėjimą
Akvilei, Urtei R, Rūtai – už metų debiutą
Gerdai – už gerumą ir aktyvumą
Urtei P. - už aktyvumą ir dinamiškumą
Jūratei – už ryšius su Skaisčio tuntu
Laimai – kad ne tik skaito, bet ir užsiskaito
Barborai – kad visada atranda laiko
Sandrai – kad neleidžia apie save pamiršti
Jaronimui -už kantrybę, pareigingumą ir šnipą
Gražuoliui – kad grįžo ir yra ne tik gražus
Dūlei – kad neprabėga pro šalį
Ulkei – už netylėjimą ir kad užmeta akį į kraštą
Padrei, Martyškai ir Striogai – kad neša vilties deglą
Ievai – kad rūpinasi
Indrei – kad ir būdama Australijoje žino, kur grįžti
Ritai – kad skaičiuoja viską, ko niekas kitas nesupranta
Rūkštei – kad kai kam jis vis dar tuntininkas ir yra garažo sensėjus
Zulonui – kad yra toks pats geras direktorius, kaip ir švilpautojas

Šių brolių ir sesių vardai telieka aukso raidėm įrašyti tunto istorijon. Lenkiam jiems galvas ir dėkojam už nuostabų darbą kartu.

Ekstuntininkė Jorė ir pavadaškė Milda

Dekreto pabaiga
Senas Skautatinklis | 2011-03-07