Vadovų rekolekcijos

Senas Skautatinklis | 2011-02-18
Iš skirtingų kraštų vadovai rinkosi į LS dvasios vadų jau ne pirmą kartą organizuojamas rekolekcijas. Lietuvos vyskupams paskelbus šiuos metus „Dievo gailestingumo metais“ ir rekolekcijų tema buvo „Dievo gailestingumas“. Tai metas susitikti Dievą vienumoje, juk ir Jėzus pasitraukė į dykumą melstis. Nesvarbu, kuriam laikui – dienai, savaitgaliui, svarbiausia, kad pabūtum su savimi ir su Juo, Aukščiausiuoju. Kaip jį susitikti? Per maldą, Šventojo Rašto skaitymą, bendravimą, per pasidalijimus savo išgyvenimais. Kiekvienas turėjo progą pasigilinti į švento rašto ištraukas, atrasti jį naujai ar galbūt skaityti jį pirmą syk; kiekvienas galėjo dalyvauti susitaikinimo pamaldose, atrasti ramybę savo sielai; kiekvienas turėjo galimybę diskutuoti, reikšti savo mintis ar tiesiog būti tyloje.


Smagu, kad net keturių LS kraštų dvasios vadai savaitgalį leido drauge. Ypač norisi padėkot Šiaulių krašto dvasios vadui, kun. Arūnui Jankauskiui, kuris vadovavo rekolekcijoms ir žinoma nenuilstančiai sesei Onutei Šarakauskaitei už motinišką šilumą ir rūpestį, kad Jono Pauliaus II namuose leido pasijusti kaip namie. Viliamės, kad tokių dvasinių savaitgalių kaskart vis daugės ir juose dalyvaujančių vadovų ratas plėsis.Dalyviai
Senas Skautatinklis | 2011-02-18