Skautiškas metodas ugdant pilietišką visuomenę

Senas Skautatinklis | 2011-01-28
Pagrindinis programos tikslas yra skatinti Lietuvos mokyklų ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą ir didinti jų įtaką, įgyvendinant vaikų ir jaunimo neformalųjį ugdymą siekiant vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio lavinimo. Lietuvos skautija kartu su partnerėm organizacijomis projekto metu paruoš metodinę medžiagą, kaip remiantis neformalaus ugdymo koncepcija veikti mokykloje ir ugdyti jaunų žmonių tautiškumą bei pilietiškumą.

Lietuvos skautija, taikydama savo žinias ir patirtį neformaliojo ugdymo srityje, siekia, kad ši ugdymo rūšis būtų pripažinta kaip kurianti didelę pridėtinę vertę besivystančiam jaunuoliui. Visos projekto veiklos paremtos skautiškojo metodo principu.

Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Visi susidomėję kviečiami apsilankyti www.tapk.lt – oficialioje programos svetainėje.
Senas Skautatinklis | 2011-01-28