Saldi vasario 22-oji Šiauliuose

Senas Skautatinklis | 2011-03-02
Po rikiuotės susiskirsčius į vienuolika grupių, veiklos rado kiekvienas. Kol vieni gaudė skautišką buldogą ar lingavo į taktą su Marakatumba, kiti žiūrėjo br. Seržo parengtą filmuką apie BP ir pasaulyje taip išplitusią jo skautišką idėją, o tretieji kūrė vaidinimus pagal skautų priesakus. Išradingai paruošti mini vaidinimai gimtadienio dalyviams, ypač mažai susidūrusiems su skautais, vaizdžiai pristatė pagrindinius skautybės principus.O tada... o tada suskambo vis garsėjanti gimtadienio daina, prasivėrė salės durys ir visiems net seilė nutįso: patyrę skautai vos panešė milžinišką tortą! Tolesnis scenarijus lengvai nuspėjamas: nusitiesusi eilė prie torto, arbata, dalijimasis šventės įspūdžiais...Pirmasis Šiaulių krašto masinis visų projekto dalyvių bendras renginys užskaitytas. Netrūko nieko. Nebent 154-ių žvakučių ant torto. Bet jei kiekvieno, dalyvavusio šventėje, širdyje užsidegė bent maža pasiryžimo, noro keisti(s) ir skautiško nusiteikimo liepsnelė, tai ir buvo geriausia dovana mūsų visų broliui Robertui.Emilija Karoblytė
Šiaulių kraštas
Viestarto draugovėVeikla vykdoma įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą/dalinai finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Senas Skautatinklis | 2011-03-02