Sveikiname su Šventomis Kalėdomis!

Senas Skautatinklis | 2010-12-24
Daugiau nei du tūkstančiai Jūsų kiekvieną darėte gerus darbus, tarnavote Dievui ir Tėvynei, padėjote Artimui ir nuolat budėjote. Ar dar žinote kitą organizaciją, kuri galėtų didžiuotis turėdama tiek puikių narių?!

Linkime gražių, šiltų ir šeimyniškų šv. Kalėdų ir puikios 2011 - ųjų metų pradžios.

Tegul artėjantys metai jums būna pilni skautiškų nuotykių, naujų pasiekimų ir sėkmių. Sunkiomis akimirkomis nepamirškite švilpauti ir nusišypsoti, o džiugiomis - pasidalinti savo laime su aplinkiniais.

Gera priklausyti skautiškai šeimai!

Gražių švenčių,

Lietuvos skautijos Pirmija
Lietuvos skautijos Taryba
Senas Skautatinklis | 2010-12-24