Baigiamoji projekto konferencija

Senas Skautatinklis | 2010-09-30
Konferenciją atidarė Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Rasa Dumčiūtė, tarusi sveikinimo žodį atvykusiems. Pasižiūrėjus nedidelės trukmės videosiužetą apie jaunimą toliau konferenciją tęsė projekto administratorė Eglė Paulauskaitė, kuri papasakojo apie visus projekto įgyvendinimo etapus ir pasiekimus. Kadangi konferencijoje dalyvavo žmonės iš įvairių projekto etapų, iškart po pristatymo jie pasidalijo savo įspūdžiais, mintimis ir įžvalgomis apie projekto veiklas.

Neformalios diskusijos vyko ir prie pietų stalo; vėliau vėl susirinkta konferencijos salėje. Žaismingai susiskirsčius į keletą darbo grupių, prasidėjo „apskritojo stalo“ diskusijos. Darbas grupėse buvo aktyvus ir emocingas – tiek gyvu įsitraukimu, tiek pastabų ir pasiūlymų vertėmis. Po kavos pertraukos grupelės apibendrino vykusias diskusijas – pristatė jas visiems. Tikintis netrumpalaikio efekto apibendrinta diskusijų medžiaga el. formatu pasieks kiekvieną dalyvavusį. Po nuoširdžių padėkų ir bendros dalyvių nuotraukos, konferencija buvo uždaryta. Šis renginys vainikavo ir projekto pabaigą. Tačiau, kaip kad vis antrindavo susirinkusieji: pabaiga – tai tik dar viena nauja pradžia. Pradžia tolimesnio bendradarbiavimo ir tolimesnių projektų įgyvendinimo.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Renginys suorganizuotas įgyvendinant projektą „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurį remia Norvegijos finansiniai mechanizmai ir Lietuvos Respublika.
Senas Skautatinklis | 2010-09-30