Savanorystės virusas Šiauliuose

Senas Skautatinklis | 2010-10-06
Visus juos rugsėjo viduryje sukvietė metodinis - praktinis seminaras „Skautų vadovų pradžiamokslis“, trukęs net dvi dienas. Pirmąją dieną Salduvės pagrindinėje mokykloje Šiaulių tunto savanoriai bei suaugusieji iš visos apskrities gilinosi į savanoriško darbo specifiką, skautiško ugdymo metodo subtilumus, turėjo progos sužinoti ar prisiminti esminius skautybės bruožus, grupelėse kurti skautiškos sueigos modelį, diskutuoti ir dalintis idėjomis.Antrąją dieną seminaro dalyviai persikėlė į Alksnyniškės kaimą, kur jų laukė praktinė dalis - žygis.Laužė būsimieji vadovai galvas, atsakinėdami į gudriausius klausimus ir šifruodami Morzės abėcėlę, sekė skautiškais kelio ženklais, tikrino savo pastabumą ieškodami paslėptų daiktų ar atpažindami keisčiausius garsus, žaidė skautiškus žaidimus, lauko sąlygomis ruošė maistą - kiekvienas atskirai ir visi kartu mokėsi, aiškinosi, bandė, tobulinosi, kad vėliau įgytą patirtį galėtų perduoti jaunimui.

Skautiško pradžiamokslio seminaras buvo baigiamasis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos paremto Šiaulių skautų tunto projekto „Tau, man ir kiekvienam“ akordas. Projektu ir siekta jaunos dvasios žmones užkrėsti savanoriavimo virusu ir paskatinti juos neatlygintinai dirbti su vaikais ir jaunimu. Ankstesniuose projekto etapuose - išplėstinėje tunto vadovų sueigoje „Savanoriavimas - gyvenimo būdas“ bei Šiaulių krašto stovykloje „Iš-Būk!“ - buvo supažindinta su inovatyviomis darbo su jaunimu formomis, praktiškai pristatyta patrauklių ugdymo metodų bazė, skatintas kūrybiškumas ir naujų kompetencijų įgijimas. Šiaulių skautų tunto tuntininkas Sergėjus Staponkus neabejoja: projekto dėka savanorystės bacila išplito, organizacija pasipildė naujais žmonėmis, o tai neabejotinai teigiamai atsilieps neformalaus ugdymo kokybei.

Emilija Karoblytė
Senas Skautatinklis | 2010-10-06