Patyriminių metodų mokymai

Senas Skautatinklis | 2010-08-15


Viena pagrindinių mokymosi sąlygų – dalyviai daug laiko skyrė praktiniams užsiėmimas. Vieni buvo komandiniai, orientuoti į komandinį darbą, darbų ir vaidmenų pasidalinimą, bendrą rezultato siekimą. Kiti – orientuoti į bendravimą grupėje, saviraišką, kūrybinį procesą.

Dalyviams buvo suteikta galimybė nuosekliai vertintį savo progresą ir tai, ko išmoko mokymų metu. Teorinės žinios buvo paremtos praktiniais išbandymais, tam kad dalyviai geriau galėtų suprasti vieną ar kitą patyriminio metodo pritaikymo būdą. Tikimasi, kad pakelta mokymų dalyvių kvalifikacija turės tiesioginio teigiamo poveikio dirbant su vaikais ir jaunimu.Mokymai suorganizuoti įgyvendinant projektą „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurį remia Norvegijos finansiniai mechanizmai ir Lietuvos Respublika.

Senas Skautatinklis | 2010-08-15