Stažuotė Norvegijoje

Senas Skautatinklis | 2010-06-28


Stažuotės tikslas – pasikeisti gerąja patirtimi neformaliojo ugdymo srityje: susipažinti, kaip
Norvegijoje yra organizuojama ir vykdoma neformaliojo ugdymo veikla, kaip ji reglamentuojama
bei kaip plėtojama partnerystė tarp nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių.Stažuotės metu buvo aplankytas Norvegijos skautų ir skaučių organizacijai priklausantis skautų
centras, sudalyvauta vaikų ir jaunimo renginyje – ši patirtis bus pritaikyta kuriant neformaliojo
ugdymo veiklos vaikų centro modelio Zūbiškių gyvenvietėje koncepciją. Taip pat įvyko keli
susitikimai su organizacijos partnerės vadovais, kurie plačiau papasakojo apie jų vykdomas
veiklas bei jų reglamentavimą.Po laiko, praleisto nuostabios Norvegijos gamtos ir įdomių žmonių apsuptyje, Lietuvos skautijos
ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojos grįžo ne tik pasisėmusios
naujų idėjų ir įkvėpimo veiklai, bet ir labiau susipažinusios tarpusavyje bei pasiryžę sėkmingai
drauge pabaigti įgyvendinti projektą, nusimatę tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas.
Stažuotė suorganizuota įgyvendinant projektą „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo
ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurį remia Norvegijos finansiniai
mechanizmai ir Lietuvos Respublika.

Senas Skautatinklis | 2010-06-28