Skautų vasaros stovykla „Slėnio link“

Senas Skautatinklis | 2010-06-28

Dalyvavo ne tik Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos „Aušrinės“ draugovės skautai, turėjome svečių iš Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos , Panevėžio Žemynos ir Aušros mokyklų . Sulaukėme svečių iš tolimosios Ispanijos ir Vokietijos. Liūdna buvo išsiskirti taip susidraugavus, bet vasara dar tik prasideda....
Norėčiau iš visos širdies padėkoti už bendradarbiavimą Krekenavos regioninio parko diekcijos darbuotojams, savanoriams ir dalyviams.Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos
„Aušrinės“ draugovės
skautininkė Ilona Dauderienė
Senas Skautatinklis | 2010-06-28