Projektų valdymo ir lėšų paieškos mokymai

Senas Skautatinklis | 2010-05-31


Mokymų metu dalyviai ieškojo idėjų finansų pritraukimui, grupelėse gvildeno konkrečias
problemas, susijusias su lėšų paieška, mokėsi jas spręsti. Visos įgytos teorinės žinios buvo
pritaikytos praktiškai individualaus ir grupinio darbo metu.



Mokymai suorganizuoti įgyvendinant projektą „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo
ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurį remia Norvegijos finansiniai
mechanizmai ir Lietuvos Respublika.

Senas Skautatinklis | 2010-05-31