Būti laisvam yra niekis, laisvam tapti – viskas (John O Donohue)

Senas Skautatinklis | 2010-03-11
Sveikiname visus šios ypatingos mums visiems dienos proda. Džordžas Bernardas Šo pasakė: „Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl dažnas jos bijo.“ Tad būkime drąsūs ir tvirtais žingsniais ženkime savo tikslų link.

--
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2010-03-11