Skautų įkūrėjo gimtadienį paminėjome akcija „Didžiuojuosi, kad esu skautas!"

Senas Skautatinklis | 2010-02-23


Kaip visada, turbūt kiekvienas skautiškas vienetas savaip paminėjo šią svarbią šventę – su nekantrumu laukiame pasidalijimo įspūdžiais su skautatinklio lankytojais.

Akcija „Didžiuojuosi, kad esu skautas!" sulaukė didelio aktyvumo – daugybė skautų, nuo vilkiukų iki vyresniųjų skautų ir skautininkų, šią dieną praleido ryšėdami savo kaklaraiščius. Šventę pagražino tai, kad akcijoje dalyvavo ne tik Lietuvos skautijos, bet ir kitų lietuviškų skautiškų organizacijų nariai, išeivijos skautai.

Nepamirškite pasidalyti dienos akimirkomis specialioje skautatinklio galerijoje: http://www.skautai.lt/gallery.php?&view=pic&dir=1176

Skautiškai ačiū visiems už vieningumą, aktyvumą ir šventės pavertimą dar ypatingesne! Linkime šventines nuotaikas išlaikyti visus ateinančius metus ir nepamiršti, kokios didelės ir gražios skautiškos šeimos nariai kiekvienas esame!

Turiu B.P. dvasią savo širdy...

--
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2010-02-23