Padėkime Haičio gyventojams

Senas Skautatinklis | 2010-01-19
Lėšas pervesti galima į:

World Scout Bureau - Haiti Solidarity
UBS - CP 2600 - 1211 Geneva 2 - Switzerland
IBAN : CH980024024039633710T
SWIFT : UBSWCHZH80A

Taip pat galimas tiesioginis pervedimas: http://www.scout.org/en/about_scouting/fundraising/donate/donate_now

Lietuvoje aukas nuketėjusiems Haityje renka Raudonasis kryžius. Aukas nukentėjusiems šiuo metu galima pervesti į specialiąsias Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sąskaitas:

AB SEB bankas Nr. LT27 7044 0600 0090 8211
AB Swedbank bankas Nr. LT72 7300 0100 0244 8010
AB DnB NORD bankas Nr. LT43 4010 0424 0057 6560

Aukoti taip pat galima trumpaisiais numeriais:

1890 – auka 2 litai
1891 – auka 5 litai.

Organizacijos "Gelbėkit vaikus" renkamos aukos:

1418 - auka 2 Lt
1419 - auka 5 Lt.

Daugiau informacijos - Raudonojo kryžiaus tinklapyje.
Nelikime abejingais!

Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2010-01-19